Koliko je važno da deca imaju svoju sobu?

Kada dođe vreme da se dete izdvoji iz roditeljske sobe i počne da se osamostaljuje, prelaz može olakšati prisustvo brata ili sestre. Deljenje sobe ili poseban kutak za dete - šta je bolje, za šta se odlučiti?