Marketing

Edukacioni projekat „Zdravo dete“ je osmišljen 2005. godine sa ciljem da, kroz raznovrsne obrazovne sadržaje  pomogne očuvanju i unapređenju zdravlja dece.

Projekat je usmeren ka zainterosovanim roditeljima i lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji se bave dijagnostikom i terapijom pedijatrijske populacije.

U okviru projekta, pored naših štampanih izdanja,  od januara 2011.godine postoji i naš portal.

mpfin.sveta.website je specijalizovai sajt   koji je omogućio pokrivanje onog dela roditelja koji malo koriste štampane medije, već su prevashodno usmereni na internet edukaciju.

Posetioci našeg sajta su uglavnom roditelji  starosti 23 do 40 godina, najbrojnije su mame sa prvim detetom. Koriste internet za pretraživanje tema vezanih za zdravlje njihove dece, dele i preporučuju korisne članke, kako na samom portalu tako i putem socijalnih mreža.

Ponosni smo na izvrsnu komunikaciju sa roditeljima koji, putem opcije „Pitajte pedijatra“, dobijaju odgovore najduže za 24 sata od postavljanja pitanja na sajtu. Odgovori su dostupni svim posetiocima portala, uz apsolutno poštovanje privatnosti roditelja koji postavljaju pitanja.

Pozivamo Vas da se priključite sve brojnijem timu kompanija koje podržavaju edukacioni projekat „Zdravo dete“ i tako nam pomognete da budemo bolji, efikasniji i dostupniji.

Za vaš primerak media kit-a pošaljite nam mejl na adresu pedijatar@gmail.com uz par reči o vama i vašim ciljevima.