Hiljadu i jedna noć za priče

U bilo koje doba dana ili noći, čitanje priča je najbolji način da smirite uplašeno ili uznemireno dete. Tokom čitanja priče stavite dete na krilo ili sedite pored njega, jer su trenuci bliskosti i nežnosti dragoceni i za Vaše dete i Vas.

Osobine koje odlikuju dobre roditelje

Da biste naučili kako da budete dobar roditelj i usavršili svoje roditeljske veštine, potrebno je vreme, trud i iskustvo stečeno na osnovu napravljenih grešaka.

Šahom se od detinjstva mogu pomerati granice uma

Pravom prapostojbinom šaha smatra se Kina. Sa kineskih dvorova ta aristokratska, umna igra stigla je do arapskog sveta, pa preko Italije i Španije u Evropu. Na univerzitetima se pojavljuje u 17, 18. i 19. veku, a potom postaje zastupljenija i u narodu....