Više od polovine dece u Srbiji ima krivu kičmu

Rezultati najnovije studije u kojoj je pregledano više od 3.000 dece uzrasta između pet i 16 godina pokazali su da 60 odsto dece u Srbiji ima problem posture, kifotično, skoliotično i lordotično loše držanje.