Blago zapostavljanje bolje od zaštitničkog roditeljstva

Da li ste među onim roditeljima koji stalno „zuje“ oko deteta, proveravaju ga i kontrolišu šta radi ili onaj koji će sačekati pre nego što priskoči u pomoć? Američki časopis Psychology Today bavio se temom važnih životnih lekcija i u njih uvrstio lekciju ...

Da učenje “ne smara”

Volja za sticanjem novih znanja može postepeno da se izgubi ako se smanjuje zadovoljstvo koje ta aktivnost pruža ili ako neprestano "bubanje" počinje da "smara", pa je potrebna podrška roditelja

Kako dobre ideje postaju pozitivne akcije

Matija Rodić je pravi primer osobe koja je u stanju da ko dobre ideje pretvara u pozitivne akcije – koje su izazvale lančanu reakciju humanosti. Njegovi prijatelji i on su snimili motivacioni video i pokazali kako ne treba mnogo truda, vremena i napora da...

Kokoške kao nastavna sredstva

Kokoške postaju sve popularnije nastavno sredstvo u Velikoj Britaniji. One decu uče samopouzdanju, razvijaju im kreativnost i obezbeđuju materijal za časove kuvanja.

Sa četiri godine mogu na strani jezik

Sve je više ljudi koji bi želeli da njihovi mališani počnu s učenjem nekog stranog jezika u što ranijem uzrastu. Ipak, pitaju se da li postoji opasnost da zbog toga dete ne savlada dobro maternji jezik.