Od nas zavisi kakav će odnos prema hrani imati dete

Uvođenje čvrste hrane u ishranu naše bebe, može da predstavlja prvi kamen spoticanja u dugom procesu vaspitanja dece. Ponašanje deteta za stolom tokom obedovanja ima mnogo veći značaj od pukog zadovoljenja fiziološke potrebe.
porodica px

Navike srećnih porodica

Evo "pravila" kojih se pridržavaju srećne porodice, pomoći će vam da kuću ponovo pretvorite u dom.