Kako se razvija govor

Govor i jezik se razvijaju kroz faze koje su međusobno povezane. Postoje četiri faze prejezičkog izražavanja ;

RAZVOJ REČI

Krajem prve godine kreće upotreba prvih reči sa smislom, ali tome prethodi i razvijeni intonacijski elementi govora povezani sa emocijama, gestovima  i mimikom. Neka deca mogu izgovoriti reči koje nisu razumela (eholalija),  a većina dece i onaj broj reči koje je razumela pre prve godine izgovara kasnije u govoru. Reč se prima kao sveobuhvatni akustički utisak,  a dete prolazi kroz složen proces artikulacije i percepcije.

RAZVOJ  REČENICE

U periodu od 18 meseca do kraja  druge godine razvija se simbolička igra , jer je dete u stanju da zamišlja situacije i predmete, imitira i prepoznaje slike. Povezuje po dve reči;“to kuca“ , “još vode“, “nema mace“- koje daju osnovu za govor. U početku ponavlja iskaze, a kasnije počinje da prepoznaje njihovo značenje. Tako postaju samostalni. Uživaju u dinamičnosti pesmica i brojeva.

Konstrukcija rečenice ne sme da bude veštački naučena, već mora izvirati iz životne situacije.

Reči sazrevaju kroz svoju primenu npr.ako se želi postići usvajanje reči  „jede“ treba širiti njenu asocijaciju na imenice „(mama. tata, seka….jede)“,  zatim na imenice objekta „(mama jede hleb, kolače…)“, pa na prideve npr. “Seka jede svež hleb“.

Pogrešno je naglo proširivati rečnik , već se mora sačekati da se naučene reči dobro primene u verbalnoj komunikaciji. Zato je prvo i najvažnije da se roditelji upoznaju sa time kako da komuniciraju sa detetom od najranijih dana, kako da mu stvore primerenu podsticajnu govornu okolinu i kako da prate detetov razvoj.

Preporuka roditeljim male dece da se informišu o govorno-jezičkom razvoju svog deteta, da bi na vreme primetili ako ima odstupanja i  obratili se logopedu.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

  1. Zdravo, moje dete ima 3 godine i mesec …Od reci koristi mama tata baba deda, teta, teca, konj, da , ne,brm kao auto, njam-kad je gladan, ime Jovana kao Joja 🙂 , ime Snezana kao Nena, ime Dunja kao Duda,jzgovaramo A E I O U, sve razume i kapira ali nista sem toga….Isli kid logooeda i zakazu je nam da dolazimo jednom mesecno sto mislim da je vrlo malo…Ja se izvunjavam na duzem postu….

    Odgovori na komentar

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA