Kako se razvija govor

Govor i jezik se razvijaju kroz faze koje su međusobno povezane. Postoje četiri faze prejezičkog izražavanja ;

Govor i  jezik se razvijaju kroz faze koje su međusobno povezane. Postoje četiri faze prejezičkog  izražavanja ;

  • Plač
  • Glasovi prijatnosti
  • Glasovi neudobnosti
  • Vokalna igra

Prva faza traje od rodjenja do 2. meseca.

Druga faza traje od 2.-5. meseca,a praćena je kvalitativnim promenama osnovnog glasa, pojavom smeha i gukanja.

Treća faza razvoja govora traje od 5.-7. meseca,a karakteriše je pojava brbljanja.

Balbing  dobija društvenu podlogu komunikacije dok su plač i gukanje imali fiziološku podlogu.

Zato bebe kada oseti bol ili nelagodnost PLAČE, u stanju prijatnosti GUČE, a kada oseti potrebu za komunikacijom sa drugim osobama počinje da imitira  koristi  BRBLJANJE.

Četvrta faza razvoja govora traje od 8.-12. meseca, a karakteriše je aktivno slogovno brbljanje ponavljanjem istog sloga (ba-ba,ma-ma,ta-ta,pa-pa). Za uspešnu komunikaciju neophodne su i neverbalne sposobnosti.

Razumevanje govora se intenzivno razvija tako da dete krajem prve godine razume zabranu „NE“,reaguje na svoje ime i nalog “DAJ MI LOPTU“pogled prema imenovanim predmetima ili osobama (Gde je tata?Gde je auto?).  Uovom periodu dete naročito reaguje na odvajanje od majke,što može uticati na dalji razvoj ne samo govora već i na emocije, inteligenciju i motoriku. Ova faza je osetljiva za razvoj govora. Takođe je važno i mišljenje, pažnja, pamćenje i imitacija koja se razvija od devetog meseca. Zbog toga je dete sposobno da komunicira i pre nego što se razviju verbalne sposobnosti.

 

 RAZVOJ GLASOVA

Govor se razvija postepeno.  Izgovor glasova za većinu roditelja je od posebnog zna . Artikulacija je najsavršeniji mehanizam koji ne dolazi na svet rođenjem. Stvara se i uvežbava postepeno, sve dok ne postane automatizam, ali svestan i voljan. Dovoljno je stvoriti artikulacionu bazu od 5-6 glasova i njihovim kombinacijama graditi reči koje će biti lake i korisne za upotrebu.

Detetu treba vreme da  se razviju akustičko –motorne osobine glasa, a roditeljima da budu strpljivi.

Prvi glasovi koje dete usvaja su vokali (a,e,i,o,u),  plozivi (p,b,t,d,k,g) i nazalni (m,n). Razvoj artikulacije je spor proces i razvija se neizmenično sa jezičkim razvojem. Ima svoje faze u sazrevanju i tada treba proširivati pojmove  (bogatiti rečnik) i praktičnu primenu govora.

Važno je razviti razumljiv i prihvatljiv govor deteta.

Podeli:

Komentari

  1. Marija says:

    Zdravo, moje dete ima 3 godine i mesec …Od reci koristi mama tata baba deda, teta, teca, konj, da , ne,brm kao auto, njam-kad je gladan, ime Jovana kao Joja 🙂 , ime Snezana kao Nena, ime Dunja kao Duda,jzgovaramo A E I O U, sve razume i kapira ali nista sem toga….Isli kid logooeda i zakazu je nam da dolazimo jednom mesecno sto mislim da je vrlo malo…Ja se izvunjavam na duzem postu….


Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA