Kako se razvija govor

Govor i jezik se razvijaju kroz faze koje su međusobno povezane. Postoje četiri faze prejezičkog izražavanja ;
govor

Poremećaj glasa – hiperkinetička disfonija

Glas i govor su proizvodi tri funkcije organizma: respiracije,fonacije i artikulacije. Osnovni glas odražava osobenost nečije anatomsko-biološke osnove, a formira se u larinksu aktiviranjem glasnica. Govor se može ubrzati do granica razumljivosti sve iza ...