Kako roditelji mogu da pomognu deci koja imaju poremećaj izgovora glasova

Poremećaj izgovora glasova se odnosi na nepravilnosti određenih glasova dok je rečnik zadovoljavajući, a rečenica gramatički pravilna.

Foto: Flickr

To je najčešći govorni poremećaj dece predškolskog i školskog uzrasta. Dete može imati poremećaj izgovora jednog glasa ili više glasova iz određenih glasovnih grupa. Poremećaji izgovora se ispoljavaju u vidu nedostatka jednog glasa (omisija), zamena nerazvijenog glasa nekim drugim postojećim (supstitucija) i oštećenje pojedinih izgovornih glasova gde je glas prepoznatljiv ,ali nepravilno izgovoren (distorzije). Stepen oštećenja je različit i kreće se od lakih do težih artikulacionih odstupanja glasova.Večina dece do treće godine ovlada samoglasnicima i oko 15 suglasnika, ostale glasove supstituiše ili ih zamenjuje sličnim glasom. To nazivamo tepanje tj. fiziološko tepanje i treba ga razlikovati od patološkog izgovora glasova. Ako se tepanje nastavi i posle treće godine prelazi u fiksiran i patološki poremećaj izgovora.

Uzroci artikulacionih poremećaja dele se : organske i funkcionalne.

Organske anomalije nastaju zbog anatomskih promena perifernih govornih organa.

Funkcionalni  dislalije nastaju zbog slabosti neurodinamičnih moždanih procesa.

Za razvoj govora pored biološke osnove , važna je i sredina u kojoj dete raste i razvija svoje sposobnosti. Zato nije dobro da dete komunicira samo sa mlađom decom čiji govor nije još razvijen ili da decu čuvaju odrasli čiji je govor nejasan, nerazumljiv i ubrzan. Dete mora da ima dobar govorni model, jer loš govorni uzor u porodici kada se detetu mnogo tepa može biti uzrok poremećaja izgovora kod dece. Takođe nisu dobri ni preveliki zahtevi roditelja , a sa tim se u praksi dosta susrećemo. Roditelji zahtevaju od deteta čist izgovor, dugačke rečenice, a dete nije govorno jezički zrelo da ispuni sve zahteve.

Odrastanje u sredini gde se govori više jezika može usloviti nepravilan razvoj izgovora ili promene u ponašanju dece. Malo je dece koja mogu  istovremeno da uče dva ili više jezika. Posebno je pogrešno uvoditi drugi jezik ako je dete imalo problema na rođenju ili ako kasni u psihofiziološkom i govornom razvoju.

Roditelji treba da obrate pažnju i da preventivno deluju da do nepravilnosti u izgovoru ne dođe.To značu da je posle porođaja veoma važno dojenje bebe. Kada se pojave prvi zubići potrebno je uvoditi čvršću hranu jer se tako razvijaju mišići lica i govornih organa. Upotreba cucle i sisanje palca imaju negativan uticaj na psihički razvoj  i razvoj govornih organa deteta. Vežbe logomotorike roditelji mogu da sprovode sa detetom 3-5 min. svakodnevno i uradiće dosta na jačanju mišića lica i govornih organa.

Stimulisanje razvoja fonemskog sluha je veoma važno, jer ako se glasovi jasno ne razlikuju ne mogu se ni pravilno izgovoriti.

Ukoliko niste u mogućnosti da ispravite govorne nepravilnosti korekciju prepustite stručnjacima –logopedima.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA