Kako se razvija govor

Govor i jezik se razvijaju kroz faze koje su međusobno povezane. Postoje četiri faze prejezičkog izražavanja ;