Prof. Svetomir Bojanin: Škola nije odgovorila potrebama zbog kojih je stvorena

Škola je jedna tragična institucija naše civilizacije. Stvorena je sa najlepšim namerama, da nas uči prijateljstvu i drugarstvu, da nas uči naučnom načinu mišljenja i rasuđivanja, racionalnom izboru zanimanja. Ali, ona ni na jednom polju nije odgovorila potrebama zbog kojih je stvorena. 

bojanin

Foto: RND

To nije samo kod nas i nije samo sad, rekao je na početku tribine „Kako škola da podrži razvoj deteta“prof. dr Svetomir Bojanin, čuveni dečiji neuropsihijatar, utemeljivač defektološke struke u nauci i profesor neuropsihologije na Medicinskom i Defektološkom fakultetu.

Škola ne misli na decu. Svako dete želi da bude neko nekome, da ima drugara.  Šta je škola učinila da se dete u prvom razredu oseća tako, pita prof. Bojanin.

Zašto škola ne bi bila radost za decu?

Zašto takva ne bi bila i matematika? Ima mnogo metoda da se matematika uči na zanimljiv način, da bude kao igra a ne da decu gušimo preteranim zahtevima.

Škola se polako urušava sa nivoa koji je dostigla, gubeći svoj pravi smisao. Ukoliko želi da opstane, škola po rečima prof. Bojanina, treba da postigne sledeće:

  • da se postavi pedocentrično (tj. da dete bude centar celokupnog vaspitno-obrazovnog procesa i jedini kriterijum pri izboru sadržaja i metoda nastave i vaspitanja);
  • da se osamostali od države
  • da podstiče kreativnost svojih kadrova
  • da planove i programe postavi fleksibilno

Prof. Bojanin naglašava da nije pristalica kućnog obrazovanja, kućnih škola jer je to dodatno opterećenje za roditelje, a dete treba podići za život.

Svoje stavove i rešenja prof. Bojanin je detaljno opisao u svojoj poslednjoj knjizi „Škola kao bolest“.

Tribinu je organizovao opštinski Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u partnerstvu sa Udruženjem „Pomoć porodici“, a u susret obeležavanju Međunarodnog dana tolerancije.

Napisalal: Jasmina Stefanović

Roditeljstvo Novog Doba

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA