Saveti psihologa: Kako pristupiti domaćim zadacima

Radne navike vezane za školsko učenje stiču se od polaska u školu. Od prvaka se očekuje da zapamte šta imaju za domaći zadatak, a ukoliko je nesigurno, potrebno je da to zapise ili da označi u knjizi. Važno je da nauči da sluša učiteljicu i registruje svoje domaće zadatke.

Foto: Pixabay

Bitno je da od samog početka dete stiče samostalnost. Uloga roditelja je da pomogne detetu davanjem smernica, podrške i obezeđivanja uslova za učenje, a nikako aktivnim učešćem u izradi domaćeg zadatka. Nikako nemojte sedeti uz dete dok ono uči, jer se takva vrsta “pomoći” obično oduži u nedogled i ispunjava neke druge,  psihološke potrebe deteta, a ne za sticanjem znanja.

Što su deca starija, domaći zadaci postaju sve teži, a ukoliko se nagomilaju, problem postaje sve složeniji. Kod starije dece ne morate biti prisutni pri izradi domaćih zadataka, ali budite dostupni za sve vrste pojašnjenja i podrške. Ponekad je delotvorno “uzimanje vazduha” ukoliko se dete ”zaglavi” u rešavanju zadatka, jer u pauzi može doći do konstruktivnog rešenja, umesto upornog ponavljanja iste strategije.

Naučite dete kako da koristi priručnike, zbirke zadataka, rečnike, mape, atlase, internet ili knjige sličnog sadržaja kako bi razvilo i druge strategije rešavanja problema.

Utvrdite da li Vašem detetu strateški  više odgovara izrada domaćih zadataka od lakših ka težim ili obrnuto. I jedan i drugi metod imaju dobrih i loših stana. Za “zagrevanje” je dobro krenuti od lakšeg, ali za pojedine zadatke je važnije biti svež i odmoran.

Naučite ga kako da koristi pomoćna sredstva tipa flomastera, markera, memo-kartica i kako da pravi začajne izvode iz teksta.Nikada se ne podvlače čitavi pasusi, već samo važne informacije.

Organizujte vaše dete. Šta to znači?

  1. Pripremiti se za izradu domaćeg zadatka – skloniti nepotrebne stvari sa stola koje odvlače pažnju i prikupiti sve knjige, sveske, pribor i pomoćna sredstva (atlasi, mape, lenjiri…) za izvršenje zadatka. Isključiti TV i telefon.
  2. Zadržati koncentraciju znači ostati usredsređen na zadatak, ne prekidati aktivnost nepotrebnim radnjama (npr. ustajanjem, gledanjem kroz prozor, listanjem knjiga koje nisu aktuelne…)
  3. Završiti zadatak znači okončati rad, proveriti ispravnost zadataka samostalno ili uz rešenja u knjizi ili malu pomoc roditelja. Spakovati završeni domaći zadatak u ranac.

Dobrom organizacijom se stiče samostalnost, samopouzdanje i efikasnost. Podiže se svest deteta o tome da samostalno “kroji” sopstveno vreme na “pametan” način, i da mu ostaje prilično vremena za slobodne aktivnosti u kojima uživa.Važno je da dete bude dosledno u sprovođenju organizacije rada.

Objasnite detetu da su školske obaveze na vrhu prioriteta. Dajte dobar primer Vašom dobrom organizacijom, čitanjem knjiga, časopisa i novina i pokazite mu da  su to stalne i važne aktivnosti koje nisu vezane samo za đačko doba.

Marijana PetrovićAutor: Marijana Petrović

diplomirani psiholog, specijalista medicinske psihologije.

Uže područje rada – deca, adolescenti i porodica.
Od stručnih edukacija ima završenu psihoanalitički orjentisanu psihoterapiju dece i adolescenata, mentalnu higijenu razvojnog doba, osnove porodične kao i REBT terapije namenjene deci i adolsecentima.
Preko dvadeset godina radila na Vojnomedicinskoj akademijina Kabinetu za psihijatriju i Dečjem dispanzeru.
Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete“ i "Pedijatar"

Kontakt telefon: 063/80-74-958

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA