Zadatak na dan: Tekstualni zadaci iz matematike za uvežbavanje školskog gradiva na zabavan način

Matematika i rešavanje matematičkih problema sastavni su deo našeg svakodnevnog života: koliko treba da platimo ono što smo kupili, kada kreće ili stiže autobus, koliko nam je jaja potrebno da napravimo palačinke.

Takvi matematički zadaci nisu zapisani, već se pojavljuju u mnogim prilikama. Niko tada ne kaže: „Ovaj zadatak bi trebalo rešiti pomoću sabiranja.” U takvim situacijama problem rešavamo spontano, na osnovu podataka koje imamo. Rešavanje matematičkih i drugih zadataka zahteva obrazloženje. Osnovna svrha tekstualnih zadataka jeste da naučimo i uvežbamo prevođenje takvih problemskih situacija na matematički jezik. Onaj ko rešava problem mora da razume vezu između poznatog i nepoznatog i da shvati što je cilj.

Zadatak na dan 1 i Zadatak na dan 2 su zbirke kratkih tekstualnih zadataka jednostavnih za čitanje, koje deca mogu da rešavaju sama. Zbirke su namenjene učenicima prvog, odnosno drugog razreda osnovne škole i svaka sadrži po 180 tekstualnih zadataka različitog nivoa složenosti, primerenih uzrastu učenika i neophodnih za razvoj logike i kritičkog mišljenja. Zadaci i zahtevi poređani su od lakših ka težim, a zadaci su primereni uzrastu učenika i nadovezuju se na njihova prethodno stečena znanja. Teme su bliske deci, povezane su sa situacijama iz svakodnevnog života, ali i sa školskim gradivom. Na kraju zbirke data su rešenja svih zadataka.

Aktivnosti u ovim knjigama omogućavaju rešavanje zadataka u više koraka, pomažu učenicima da lakše shvate proces rešavanja zadataka, omogućavaju razumevanje matematičkih pojmova, odnosa među brojevima i računskih operacija, kao i primenu raznovrsnih matematičkih operacija. Takođe, ove aktivnosti omogućavaju veću samostalnost učenika u rešavanju zadataka.

Zadaci u ovim zbirkama su autentični i formulisani jasno, ali tako da ne daju gotova rešenja, već od dece zahtevaju vizualizaciju i analizu, veštine koje su im neophodne u svakodnevnom životu. Razvijanjem mišljenja višeg reda deca stiču samopouzdanje i samostalnost ne samo u savladavanju školskog gradiva već i u realnim životnim situacijama. Prema rečima autorke knjiga Zadatak na dan Viki Šiocu “ove desetominutne i petnaestominutne dnevne vežbe zagrevanja podstiču razvoj matematičkih veština neophodnih za 21. vek”.

Knjige Zadatak na dan 1 i 2 sadrže 36 nedeljnih tema. Svaka tema obrađena je kroz pet zadataka – za pet dana. Od prvog do četvrtog dana deca rešavaju zadatke koji se nalaze na polovini strane. U tim tekstualnim zadacima se provežbava ili ponavlja gradivo. Zadatak koji se rešava petog dana dat je na celoj strani i predstavlja složeniju aktivnost. Često sadrži tabelu, grafikon, mapu ili neki drugi grafički prikaz, zadatak koji se rešava u nekoliko koraka ili se sastoji od nekoliko različitih problema koje učenik treba da reši.

Autorka ove knjige ponudila je i nekoliko korisnih saveta nastavnicima o tome na koji način da koriste ove knjige na času: „Podstičite učenike da crtaju grafikone i šeme i, ako je potrebno, obezbedite dodatne papire za rad. Podstičite učenike da se zapitaju da li njihov odgovor ima smisla ili da svoje rešenje provere na neki drugi način. Dopustite učenicima da pronalaze obrasce, objašnjavaju ideje ili upoređuju načine rešavanja zadatka u paru ili manjoj grupi. Uvedite diskusiju kao redovan deo časa matematike. Podstičite razgovor o matematičkom problemu, kao i matematičko argumentovanje. Ohrabrujte različite načine i pristupe u rešavanju problema.“

Uzrast: 7+

Ovde možete prelistati izdanja:

https://issuu.com/kreativnicentar/docs/zadatak_20na_20dan_201_20issuu

https://issuu.com/kreativnicentar/docs/zadatak_20na_20dan_202_20issuu

Podaci o izdanjima:
21 x 27.5 cm
118 str.
meki povez, pun kolor
ćirilica

Godina izdanja
2020

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA