Matematičke igre za predškolce

Dati deci čvrste osnove u ranoj matematičkoj pismenosti veoma je važno za njihov budući akademski uspeh. To možete postići tako što ćete ih podstaći da učestvuju u dinamičnim matematičkim igrama koje mogu pomoći malim predškolcima da usvoje veštine, al...