Ako imamo nasilje u porodici zbog koga smo zatvoreni u sobi pa evo već četvrta godina jer sistem NE RADI sprega policija centar za socijalni rad sud SPORO. . . sve prijavljeno uredno a ja i deca trpimo nasilje skoro svakodnevno od mojih roditelja ja sam samohrana majka. Moj sin 9 god ima pojačanu anksioznost. Dobro spava i dobro jede ali je razdražljiv i često na tabletu. Uprkos svemu postiže da završava školske obaveze. Da li mogu da mu dam pastile od Bačka ili neki drugi medikament kako bi to stanje ublažilo dokle ročišta ne završe i ne odredi trajno rešenje. Ja sam takođe jaka žena i zdrava ali i na mene je sve ovo uticalo na nafim da mi je moj dr opšte prakse dao blagu ali terapiju pijem za hroničan stres. Nemamo načina niti gde da se izmestimo do završetka ročišta. Ova zemlja nema sluha za samohrane majke.

mali logo moj pedijatar

Porazgovarajte sa pedijatrom koji prati dete i dobro bi bilo i sa dečjim psihologom.

Nije dobro bez pregleda deteta savetovati terapiju.

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović