Devojcica od dve godine jos uvek ne spaja reci u proste recenice. Apsolutno sve zna da imenuje i komunicira, sve razume, ali njena komunikacija se svodi na jednu rec. Napominjem da ni artikulacija glasova u reci nije pravilna. Starije dete je u ovom uzrastu uveliko kominiciralo, tecno i razgovetno, uz pune recenice. Znam da se svako dete individualno razvija, ali moje pitanje je da li treba da posetimo logopeda!

mali logo moj pedijatar

Ima smisla da se (bez žurbe) zakaže pregled logopeda

S poštovanjem,

Specijalisti pedijatrije
dr Tatjana Vukomanović i ass. dr Goran Vukomanović