Pelargonium – prva linija u terapiji kašlja 

Pelargnium se u Velikoj Britaniji preporučuje kao prva linija u terapiji kašlja, na osnovu preporuka koje daje zvanična nacionalna institucija - NICE  (National Institute for Health and Care Excellence).*