Ko će nam decu vaspitavati

Izgradnja dečije ličnosti odvija se u porodici, ona je srce civilizacije, zato će pravu meru vaspitanja pre naći roditelj nego administracija koalicionih vlada ili „nezavisni” aktivisti