Kako smo izbacili TV iz kuće?

Оvim је, mоždа i simbоličnо, u nаšој mаlој pоrоdici pоčео pоkrеt оtpоrа stеrеоtipimа i glupоstimа.

Pomozite detetu da zavoli čitanje

Sklonost prema čitanju se razvija još od najranijeg detinjstva. Evo nekoliko saveta kako da vrata čarobnog sveta knjige otvorite svom mališanu...

Čitanjem do lepog govora

Koje su prednosti ako čitate knjige svojoj deci? Kada da se počne sa čitanjem pesmica, priča i bajki? Da li će dete da me razume? Sve su to pitanja koja roditelji sebi postavljaju.Ne čekajte već počnite što pre da deci čitate!