Razvoj govora dece do tri godine

Dete dolazi na svet sa svim svojim sposobnostima koje su individualne za svaku osobu i koje treba razvijati do maksimalnih mogućnosti. Oseća govor i onda kada ga ne razume. Od rođenja uči najviše od majke koja ja stalno prisutna i koja kroz razgovor i pesmu komunicira sa detetom. Na taj način stimuliše govorni razvoj koji ima svoje faze.

Verbalna stimulacija od 12-18 meseca

U ovom periodu motorički je aktivno, prepoznaje izvore zvuka iz okoline , imitira ono što drugi kažu, tako da to liči na na prave reči. Podsticanje razumevanja govora se razvija tako što se uspostavlja veza između reči i predmeta koji okružuje dete. Ne treba pogađati detetove želje na osnovu mimike i gesta jer se na taj način ne stimuliše izgovaranje reči. Zahtevati da dete objasni rečima, a ako ne može onda da imenuje jer tako se bogati rečnik. Na ovom periodu treba stimulisati artikulaciju i fonaciju. Detetov govor ne ispravljti već ponoviti iskaz ali pravilno.

Verbalna stimulacija od 18 meseci-2 godine

Dete razume okolinu, postavlja pitanja , učestvuje u razgledanju slikovnica, pričanju priča i kratkih pesmica. Uči obične reči i rečenice (daj, dođi, uzmi ,evo, to je …). Verbalna stimulacija u ovom periodu treba da bude obimna, ali u određenim granicama. Detetu treba približiti svet njegovog iskustva kroz slike i predmete koje ono razume.

Verbalna stimulacija dece od 2 -3 godine

Dete sve više priča, razume i oseća. Potrebno je sa njim više razgovarati, stimulisati glasove koje delimično izgovara, a zatim one koje uopšte ne artikuliše. Roditelj  treba da razgovara sa detetom, da mu čita, izmišlja doživljaje na interasantan način, razgleda  slikovnice sa razumljivim i jasnim slikama. Dete ne sme biti pasivan slušalac, treba povremeno pitati dete za mišljenje. Majka mora da pokaže interesovanje i da ume da sluša dete šta govori, jer mu se tako pruža prilika da samo govori.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

  1. Jasmina says:

    Pozdrav,
    Da li mi možete odgovoriti do koje detetove godine je prihvatljivo da ne može da izgovori slovo R? Hvala unapred


Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA