Razvoj govora dece do tri godine

Dete dolazi na svet sa svim svojim sposobnostima koje su individualne za svaku osobu i koje treba razvijati do maksimalnih mogućnosti. Oseća govor i onda kada ga ne razume. Od rođenja uči najviše od majke koja ja stalno prisutna i koja kroz razgovor i pesmu komunicira sa detetom. Na taj način stimuliše govorni razvoj koji ima svoje faze.

Foto: Pixabay

Prva tri meseca verbalna komunikacija je period refleksnih aktivnosti kao i odgovor na spoljne stimulanse, beba se osmehuje i guče. Zadovoljavajući potrebe deteta bogati i verbalnu komunikaciju. To naročito treba primenjivati kod dece čije su majke imale rizične trudnoće.

Verbalna stimulacija od 3-6 meseci

U ovom periodu podstiče se razvoj fonacije i artikulacije. Beba pridržava igračku,okreće glavu prema izvoru zvuka, modulira glas tonovima kao da peva.

Verbalna stimulacija od 6-9 meseca

Beba je sposobna da sedi uz pridržavanje ili samostalno. Spremna je za aktivno učenje i koordinisanje čula, gleda ono što pipa, traži ono što čuje, započinje stimulaciju gestovne komunikacije . Majka ga u ovom periodu uči da imitira, da posmatra svoje lice u ogledalu, uvodi ga u svet zvukova. Ako je beba više izložena pravilnoj verbalnoj stimulaciji biće više odgovora na date stimulanse. Slogovno brbljanje je sve prisutnije.

Verbalna stimulacija od 9-12 meseca

Ako je dete dobro stimulisano ono postaje sposobno da izgovori i svoje prve reči, razumevanje je bogatije , ali u ovom periodu nastupa i teža faza u govoru jer dete treba da govori tako što izražava svoje misli. Detetove prve reči, slogove treba uzvraćati, sve se imenuje što dete okružuje i što ga zanima u okruženju. Učiti ga da usvoji i neke zabrane i da se uzdrži od radnje koja može da izazove opasnost, da izvršava jednostavne naloge („gde je lopta,kapa….”). Ponavljati ono što kaže jer tako nastavlja sa brbljanjem i priprema se za pravi govor.

Podeli:

Komentari

  1. Jasmina says:

    Pozdrav,
    Da li mi možete odgovoriti do koje detetove godine je prihvatljivo da ne može da izgovori slovo R? Hvala unapred