Ko sve može kod doktora bez zakazanog termina

Ministarstvo zdravlja uputilo ustanovama nove instrukcije za zakazivanje pregleda. Invalidima, deci ometenoj u razvoju, njihovim roditeljima… dovoljan uput

Sve osobe sa invaliditetom, njihove roditelje ili staratelje, kao i obolele od pojedinih teških hroničnih bolesti, zdravstvene ustanove trebalo bi ubuduće da primaju i sa uputima bez zakazanog termina, i to što je brže moguće.

Uputstvo da se odmah primaju na preglede odnosi se na decu sa smetnjama u razvoju i sa invaliditetom, decu obolelu od epilepsije, autistične osobe, osobe sa mentalnom retardacijom, obolele od cerebralne paralize i sa sličnim deformitetima, obolele od retkih bolesti, slepe i slabovide, gluve i nagluve, psihijatrijske pacijente. Zatim na roditelje, staratelje ili hranitelje navedene populacije, žrtve nasilja, trgovine ljudima, samohrane roditelje, osobe koje su smeštene u sigurne kuće, ratne vojne invalide.

To je nova instrukcija Ministarstva zdravlja, koja bi trebalo da se primenjuje u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), putem kojeg se, tamo gde je uveden, zakazuju pregledi na sva tri nivoa zdravstvene zaštite: primarnom, sekundarnom i tercijarnom.

Ministarstvo zdravlja preporučilo je ambulantama, domovima zdravlja i bolnicama poseban režim za prijem ugroženih kategorija stanovništva, na inicijativu grupe građana.

– Problem na koji smo ukazali rešen je za samo dva dana i već imamo informacije da ljudi uspevaju po novoj instrukciji Ministarstva zdravlja da ostvare to svoje pravo u praksi, a nadamo se da će zaživeti u svim zdravstvenim ustanovama – kaže Dragica Maksimović iz Inicijative građana za sistematsko rešavanje problema teško bolesne dece. – Ranije su nas vraćali iz domova zdravlja i bolnica sa uputom bez termina, jer trijažu rade medicinske sestre, a sad se taj odnos menja. Institut za majku i dete, recimo, dao je termine za pacijente sa posebnim potrebama koji iz nemedicinskih razloga ne mogu da čekaju pregled. Meni su u Institutu za rehabilitaciju u Sokobanjskoj, gde su termini popunjeni za dva meseca, samo na pomen da sam majka deteta sa posebnim potrebama već za ponedeljak zakazali rehabilitaciju.
DVA-TRI DANA, ILI ODMAH

U KOL-CENTRU, koji je osnovalo Ministarstvo zdravlja, kažu da se u Beogradu, gde je skoncentrisano najviše zdravstvenih ustanova, dnevno ostvari više od 2.500 pregleda na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Hitni pacijenti se i u domovima zdravlja i u bolnicama primaju odmah, dok se ostalima pregledi na primarnom nivou zakazuju za dva, tri radna dana, tvrde u kol-centru, a specijalistički koje zakazuju izabrani lekari uglavnom u zakonskom roku od 30 dana. Klinički centar Srbije, recimo, za mart je dao 43.900 pregleda za pacijente koji dolaze sa nižih nivoa zaštite, i oko 30.000 termina za interkliničke preglede u okviru KCS. KBC “Zvezdara” otvorio je 9.230 termina za mart, KBC “Dr Dragiša Mišović” 7.612…

Novosti

0
Ostavi komentar

Povezani članci

Vesti

Instagram