Kako smanjiti sadržaj pesticida u voću i povrću

Uticaj obrade voća i povrća u domaćinstvu na količinu ostataka pesticida u njima bio je predmet brojnih istraživanja.

Foto: Pixabay

Izvor: Trudnoća i zdravlje

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da pojedini postupci obrade mogu u značajnoj meri da smanje količinu pesticida prisutnih u voću i povrću. Pojedini autori su ispitivali uticaj ispiranja i pranja čistom vodom i vodom sa različitim dodacima  za uklanjanje pesticida iz hrane. Kao dodaci su korišćeni deterdžent, kuhinjska so, natrijum-karbonat, vodonik-peroksid (hidrogen), kao i različite kiseline: limunska, sirćetna ili askorbinska (vitamin C).

Utvrđeno je da efikasnost pranja zavisi od različitih faktora kao što su: vrsta pesticida, njihova rastvorljivost u vodi, temperatura vode, vrsta i količina dodataka, kao i vrsta voća i povrća.

Tako je pokazano da je efikasnije pranje toplom nego hladnom vodom, da dodatak deterdženta značajno povećava količinu pesticida koja se pranjem odstranjuje, da se sistemski pesticidi, tj. oni koji se kreću kroz biljke teže uklanjaju od onih koji deluju na površini.

 Ispitivanjem uticaja koncentracije kuhinjske soli (2-10%) u vodi za ispiranje utvrđeno je da su efikasniji rastvori sa većim sadržajem soli. Isti efekat je pokazao i dodatak sirćetne kiseline u vodu za pranje. Rastvor sirćetne kiseline se pokazao efikasnijim za uklanjanje organofosfornih insekticida iz krompira od neutralnih (kuhinjska so) ili baznih (natrijum-karbonat) rastvora.

Uklanjanje pesticida iz jabuka je bilo predmet opsežne studije u kojoj su ispitani efekti skladištenja, pranja, ljuštenja, kuvanja, odstranjivanja semene lože i pravljenja soka na ostatke pesticida. Pri tome je utvrđeno da količina nijednog ispitivanog pesticida nije značajno smanjena pranjem i uklanjanjem semene lože. Skladištenjem se količina nekih pesticida značajno smanjuje usled njihove degradacije. Kuvanje takođe dovodi do smanjenja količine nekih pesticida.

Najveći efekat na uklanjanje svih prisutnih pesticida imalo je uklanjanje kore (ljuštenje) i ceđenje soka. Fungicidi koji sadrže Cu ili Zn koriste se protiv plamenjače na povrću (paradajz) i voću (grožđe). U ovom slučaju bi pranje trebalo da bude efikasno. Preporučuje se dodatak sirćetne ili limunske kiseline.

Autor: prof.dr Živoslav Tešić

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA