Grafomotorika: Pravilno držanje olovke

Kada dete krene u školu potrebno je da pored pisanja ima još motoričkih aktivnosti koje poboljšavaju finu motoriku. Npr. (savijanje papira, bockalice, nizanje perli , sečenje makazama i slično ).

Foto: Pexels

Danas je korišćenje kompjutera neizbežno,ali to ima i svojih negativnih strana. Deca sve manje koriste olovku tj. sve manje crtaju, šaraju, boje. Korišćenjem kompjutera ne razviju kompletan potencijal šake i ruke. Fina motorika je direktno povezana sa razvojem govora.

Pročitajte i Razvoj grafomotrike priprema za pisanje

 UZRAST KAKO DRŽI OLOVKU
10 – 18 meseci olovku drži celom šakom, oponaša šaranje po papiru
2 godine olovku sa tri prsta, šara po papiru praveći horizontalne, vertikalne i kružne linije
3 godine drži olovku sa tri prsta, može precrtati horizontalnu, vertikalnu liniju i krug
4 – 5 godina počinje da drži olovku sa i vrhovima prostiju (palac, kažiprst i srednji prst), crta dijagonalne linije i kvadrat
5 – 6 godina olovku drži pravilno (vrhovima prostiju palca, kažiprsta i srednjeg prsta), precrtava trougao, može napisati vlastito ime, prepisuje većinu velikih

Držanje olovke

1

Nepravilno držanje olovke ako dete ima 4-5 godina, a zadržan je ovakav hvat olovke.

     Pravilno držanje olovke od 5-7 godina

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA