Razvoj grafomotrike i priprema za pisanje

Grafomotorika je važna za razvoj dodatnih sinapsi u mozgu, a samim tim i za razvoj detetovih potencijala. Potrebno je da roditelji obrate pažnju na razvoj fine grafomotorike šake  koja je preduslov za dobro pisanje i čitanje.

grafomotorika

Pisanje je složena aktivnost, u kojoj učestvuje veliki broj mišića ruke, šake i prstiju, a kojom upravlja mozak. Razvojem vizuelno-motorne percepcije, koja se vremenom automatizuje, pisanje postaje automatska radnja. Danas većina dece mnogo pre polaska u školu zna sva slova, ali da bi mogla da pišu, to nije dovoljno.

Koordinacija oko-šaka se uspostavlja u 18. nedelji života, kada beba počinje prvi put voljno da hvata ponuđeni predmet sa strane, stavlja ga ispred tela, premešta iz ruke u ruku i posmatra. Daljim razvojem funkcije šake, beba izvodi sve preciznije pokrete, čime se razvija fina motorika, uz dobru koordinaciju prstiju i oka. Razvoj ovih sposobnosti je od suštinskog značaja za pisanje.

Kod jednog broja dece se javlja problem, iako naizgled za pisanje ne postoje prepreke – jer je dete zdravo, vidi, čuje, inteligentno je, nema neuroloških ispada. Nepravilan rukopis kod te dece može da bude iz različitih razloga, neophodno je da se svaki slučaj posmatra pojedinačno, kako bi se utvrdio glavni uzrok. Pored nezrele vizuelne percepcije i govorno-jezičkih poremećaja, uzrok problema u pisanju može da bude poremećaj u razvoju grafomotorike.

Pored pokreta šakom i prstima, potrebno je i usmeravanje pogleda i pažnje na aktivnost pisanja.

Problem može da se ogleda u nepravilnom držanju olovke, previše jakom ili previše slabom pritisku olovke o papir, lošoj organizaciji u prostoru na kome se piše, poteškoćama u pisanju krivih linija… što sve može da se vidi dok je dete još u vrtiću. Kako je grafomotorika sposobnost koja se razvija, problemi koje dete ima mogu da se prevaziđu vežbanjem – ukoliko se uoče na vreme i  započne tretman na pravi način.

Pročitajte i: Grafomotorika: Pravilno držanje olovke

Faze pripreme za pisanje

Razvoj grafomotorne sposobnosti započinje u uzrastu od 18 meseci i traje do polaska u školu, kada se najčešće uoče određeni problemi, ako postoje.

Pre nego što sa godinu i po dana počne da škraba olovkom po papiru, dete drži olovku sa godinu dana i oponaša šaranje po papiru. Knjige lista prvo tako što okreće po nekoliko listova odjednom, da bi sa dve godine okretalo list po list – kada počinje da drži olovku palcem,  kažiprstom i srednjim prstom,  i oponaša povlačenje vertikalne linije. Sa dve  i po godine, rado se igra olovkom i papirom,  povlači vertikale i horizontale,  i ume da precrta krug. Pored aktivnosti koje su direktno usmerene na korišćenje olovke, sve ostalo što dete radi rukama doprinosi razvoju grafomotorike:

– hvatanje, držanje i ispuštanje igračaka

– prebacivanje igračaka iz ruke u ruku, ređanje kocki

– hvatanje sitnih predmeta, čime se razvija “pincetni” hvat

– držanje kašike i samostalno hranjenje, korišćenje viljuške

– svlačenje i oblačenje odeće i obuće

Roditelji učinite da vašem detetu vežbe grafomotorike budu zanimljive. Radite sa svojom decom i to sve kroz igru. Rezultati će biti vidljivi, vi zadovoljni, a deci će biti lakše da savladaju pisanje i čitanje sa lakoćom.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

 

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA