Ženska i muška mama

Raspad tradicionalnih polnih uloga žene i muškarca bitno se odrazio na način na koji volimo, stupamo u ljubavne veze ili brak, zasnivamo porodicu. Promene u ulogama žene i muškarca su se odrazile i na uloge majke i oca.

Dete je slika roditelja

Psiholozi smatraju da problem u komunikaciji u odnosu roditelj-dete zavisi od osobina mame i tate, jer su najmlađi najčešće njihove „kopije“
inat

Inat kod dece oko pete godine

Zašto se inat kod dece javlja oko pete godine? Vaše petogodišnje dete verovatno je prošlo fazu sa izlivima besa, ali nije baš ni poslušno. Odbija da dođe da večera kada ga zovete, ignoriše vaš zahtev da pokupi svoje čarape i zadirkuje vas kotrljajući lop...

Roditeljski brak

Ljudi se odlučuju da stupe u brak iz ljubavi i zbog ljubavi. Nekada to čine zbog snažne zaljubljenosti, verujući da je to prva faza ljubavi, a da je njen intenzitet garancija da će za njom slediti kvalitetna i dugotrajna ljubavna veza i dobar brak.

Bajke nema ko da čita

Tek polovina roditelja čita mališanima bajke pred spavanje, a trećina to nikada nije ni činila. Deo krivice snose i deca, koja često više vole da gledaju TV ili sede za kompjuterom

Kako da utičete na temperament deteta?

Koliko roditelji zaista imaju uticaja na temperament svog deteta? Još uvek traje debata o tome koliko je toga urođenog, a koliko stečenog. Mnoge studije o blizancima, koji su gajeni odvojeno, sugerišu da su mnoga ponašanja koja pripisujemo okruženju u stv...

Odgajite izdržljivo dete

Kako da vaspitate izdržljivo dete? Detinjstvo je svakako najlepši period života, ali to ne znači da u detinjstvu nema stresa. Deca imaju kontrolne zadatke, uče nove informacije, menjaju škole i uklapaju se u novu sredinu.

Da li se prepoznajte u helikopter roditeljstvu?

Helikopter roditelji su oni roditelji koji neprestano bde nad svojom decom i, po potrebi, uskaču kad god negde zaškripi uklanjajući svaku prepreku pred kojom bi dete moglo da se nađe. To su mame i tate koji su kontrol-frikovi.