Bebin prvi pasoš: Kako da ne čekate sa bebom u redu?

Dete treba da ima svoj pasoš, a zahtev za njega podnosite vi kao roditelj, jer se radi o maloletnom licu. Prema važećem zakonu, i bebe moraju imati sopstveni pasoš.

Foto: Pixabay

Dete treba da ima svoj pasoš, a zahtev za njega podnosite vi kao roditelj, jer se radi o maloletnom licu.

Prema važećem zakonu, i bebe moraju imati sopstveni pasoš.

Prema Zakonu o putnim ispravama, ne možete upisati dete u svoj biometrijski pasoš. To znači da dete treba da ima svoj pasoš, a zahtev za njega podnosite vi kao roditelj, jer se radi o maloletnom licu.

 

Da li oba roditelja moraju da budu prisutna? 

Ukoliko su roditelji u braku – da. Jedan roditelj može podneti zahtev za putnu ispravu uz pisanu saglasnost drugog, koja mora biti overena u sudu.

Šta je neophodno od dokumentacije?

Dokumenta koja podnosilac zahteva za izdavanje pasoša maloletnom licu treba da ponese su:

  • Važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva.
  • Uverenje o državljanstvu (samo kod prvog biometrijskog pasoša)  Republike Srbije za dete ne starije od šest meseci, ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije, koje se prilaže samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša.
  •  Pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni.
  • Izvod iz matične knjige rođenih za dete (samo kad se prvi put vadi pasoš)
  • Popunjen zahtev za izdavanje pasoša
  • Dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša

Postoji li način da izbegnem dugo čekanje u redu sa malim detetom? 

Ukoliko zahtev za putnu ispravu podnosite na teritoriji Novog Sada ili Beograda, postoji mogućnost zakazivanja termina na sajtu e-Uprave, na OVOM LINKU.

Zakazivanje termina siguran je način da izbegnete višesatno čekanje u zatvorenoj prostoriji sa malim detetom.

Ukoliko zahtev za putnu ispravu podnosite u drugim gradovima Srbije, primer dobre prakse su službenici i drugi građani koji prepoznaju potencijalnu nevolju višesatnog čekanja sa bebom i gotovo uvek su radi da sugrađanima izađu u susret i ustupe svoje mesto.

Koja je procedura ako roditelji nisu venčani?

Dokumentacija je ista kao i da ste u braku. Međutim, osim saglasnosti koju oboje pišete u SUP-u, potrebno je da i u opštini overite saglasnost o izdavanju pasoša za dete.

Koja je procedura za razvedene roditelje?

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka.

Ako je presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja.

Koliko novca treba uplatiti za dobijanje pasoša?

Na ime takse na podnesak potrebno je da uplatite 600 dinara, a za obrazac pasoša 3000 dinara. Brojevi žiro računa na koje treba uplatiti ovaj novac, nalaze se na vidnom mestu u SUP-u.

Naknada za obrazac pasoša NBS

Uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto

svrha: obrazac pasoša

primalac: NBS – Zavod za izradu novčanica i kovanog novca

Iznos: 3000,00

Žiro račun: 980-333-07

Poziv na broj: 090501 (poziv na broj za sve opštine u Srbiji)

Primer uplatnicе za uplatu naknade za obrazac pasoša

 Naknada za obrazac pasoša Budžet Republike Srbije

Uplatilac: ime, prezime, adresa i mesto

Svrha: obrazac pasoša

Primalac: Budžet Republike Srbije

Iznos: 600,00

Žiro račun: 840-30413845-91

Model: 97

Poziv na broj: šifra opštine prebivališta, koju možete videti na OVOM LINKU.

Koliko se čeka na dobijanje pasoša od trenutka predaje zahteva?

Nadležni organ je dužan da reši zahtev u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, ali u proseku pasoš bude gotov za desetak dana.

U izuzetno hitnim slučajevima (potreba za hitnim lečenjem u inostranstvu, obaveštenje o smrti ili teškoj bolesti člana uže porodice, neodložan službeni put) ili iz drugih opravdanih razloga, ako su uz zahtev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti, nadležni organ je dužan da putnu ispravu izda najkasnije u roku od 48 sati od trenutka podnošenja zahteva.

Koliko važi pasoš za dete?

• Pasoš za decu mlađu od 3 godine života se izdaje sa rokom važenja od 3 godine.

• Deci uzrasta od 3 do 14 godina, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.

• Deci starijoj od 14 godine, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina

Izvor: Mup.gov.rs / Bebac

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA