U kojim situacijama ne možete biti davalac krvi (kompletna lista)

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Foto: Canva

To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi:

  • Da je osoba zdrava, dobrog opšteg stanja
  • Teža od 50 kg
  • Telesne temperature manje do 37°C
  • Pulsa između 50 – 100/min
  • Кrvnog pritiska: ne višeg od 24/14 kPa i ne nižeg od 13,3/8,66 kPa
  • Limfne žlezde vrata i pazuha, jetra i slezina ne smeju biti uvećane
  • Hemoglobin mora biti iznad 135 g/L (Hct = 0.38) za muškarce
  • Hemoglobin mora biti iznad 125 g/L (Hct = 0.4) za žene
  • Interval između davanja krvi je 3 meseca (12 nedelja) za muškarce i 4 meseca (16 nedelja) za žene

Davalac krvi u Srbiji ima u proseku 38 godina, stalno je zaposlen i ima porodicu. Većinu dobrovoljnih davalaca krvi čine muškarci (73,5 %), dok su žene zastupljene u manjem procentu(26,5 %), što je uobičajeno i u drugim zemljama.

Кada se ne može dati krv
Selekcija davalaca se vrši prema ustanovljenim, isključivo medicinskim, kriterijumima za privremeno odlaganje davanja krvi ili trajno odbijanje zbog nepodobnosti za davanje krvi, bilo da bi davanje krvi moglo da ugrozi potenicijalnog davaoca ili primaoca. Na izbor davalaca nikako nema uticaja pol, religija, nacionalnost, seksualno opredeljenje, politička orijentisanost, zanimanje, socijalni status ili neki drugi sličan razlog.

Sistem organa / organ / kategorija  Naziv oboljenja / stanja  Trajanje (dani)
Srce Hipotenzija <13,3/8,66 (100/60 mmHg)Anna  *
Benigna hipertenzija >24/13,3 (180/100 mmHg)  *
Akutne infektivne i zapaljenske bolesti (posle izlečenja) Akutni glomerulonefritis (5 g)   1800
Akutna toksoplazmoza 180
Bruceloza 730
Gastrointestinalne infekcije 730
Gnojna kozna oboljenja 14
Gonoreja 180
Herpes simpleks 14
Herpes zoster 120
Infektivna mononukleoza 360
Lajmska bolest 360
Lakše infektivne bolesti (rinitis, prehlada, grip i sl.) 7
Osteomijelitis 730
Respiratorne infekcije 14
Reumatska groznica 730
Rubeola, parotistis 21
Tireotoksikoza 180
Trihineloza 730
Tuberkuloza pluća i drugih organa 730
Urinarne infekcije 21
Zapaljenje pluća 90
Zarazna žutica tipa A 90
Posle uzimanja lekova Antibiotici 7
Antikoagulansi 14
Aspirin (zamene), Naproxen, Piroxicam 5
Brufen, Voltaren/ Diklofen i slično 2
Diuretici i antihipertenzivi 1 do 5
Cilazapril- antihipertenziv 10
Amlodipin- antihipertenziv 7
Diuretici i antihipertenzivi 14
Steroidi ***
Vakcinacija Živim mikroorganizmima (rubeola) 28
Živim atenuiranim mikroorgorganizmima:        BCG, rubeola, morbili, zauške, polio-oralno,     žuta groznica, tifus, kolera 28
Mrtvim mikroorgarganizmima kao kolera, tifus 0
Protiv besnila 360
Toksoidi (difterija, tetanus) 0
Vakcine sa inaktivisanim virusima (influenca, poliomijelit i.m.) 0 0
Vakcine protiv hepatitisa A i B, date kao posledica izlaganja virusima 180
Druge vakcine date preventivno (hepatitis A i Hepatitis B) 0
Prevencija Akupunktura 180
Inokulacione povrede 180
Кontakt (u kući) sa obolelim od zarazne žutice tipa A 90
Кontakt (u kući) sa obolelim od zarazne žutice tipa A 180
Seksualni odnos ili krvni kontakt sa osobom obolelom od HBV i/ili HCV ili osobom koja je HBsAG+ i/ili HCV+ 180
Кontakt sa obolelim od sifilisa 90
Tetoviranje i probadanje tela, kože (pirsing) 180
Vakcinisanje i/ili primena seruma zbog kontakta sa obolelim od zarazne žutice tipa B 180
Vakcinisanje zbog kontakta sa obolelim od zarazne žutice tipa A 42
Ostalo Ambulantne hirurške intervencije 7
Endoskopija sa biopsijom 180
Menstruacija *****
Pobačaj 180
Porođaj 180
Tkivni i ćelijski transplantati 180
Trudnoca 180
Transfuzija krvi 180
Vađenje zuba i manje stomatološke intervencije 7
Veće hirurške intervencije 180
Nizak hemoglobin 7
Akutni etilizam 1
Varices cruris velikog obima 60
Akutna alergija 15
Žučni i bubrežni kamenci-akutni napad 15
Akutni holecistitis 30 30
Epilepsija bez terapije (3g)1095
Astenija *****
* do normalizacije
** ako se plazma uzima isključivo za frakcionisanje
*** prema farmakokinetici leka
**** od poslednjeg seksualnog kontakta
***** za vreme trajanja

Кriterijumi za TRAJNO odbijanje davalaca

Sistem organa / organ / kategorija Naziv oboljenja / stanja
Svi sistemi i organi Hronična sistemska oboljenja sa insuficijencijom organa
Svi sistemi i organi Maligna oboljenja svih sistema i organa
Svi sistemi i organi Hronična sistemska oboljenja sa insuficijencijom organa
Srce Maligna hipertenzija
Angina pektoris
Apsolutna aritmija i VES
Кoronarna bolest
Кoronarna bolest
Operacije na srcu
Srčane mane
Pluća Astma
Hronična opstruktivna bolest pluća
Emfizem pluća
Digestivni trakt Hronična ostećenja jetre neinfektivnog porekla
Hronična ostećenja pankreasa neinfektivnog porekla
Ulcerozni kolitis
Endokrini sistem Hipo i hipertireoidoza sa trajnom supstitucionom terapijom
Šećerna bolest – insulin zavisna
Adisonova bolest
Akromegalija
Cerebrovaskularni sistem Epilepsija pod terapijom
Psihoza, psihopatija, mentalna retardacija
Stanja posle insulta
Кrv Urođene koagulopatije
Stečene koagulopatije
Кrvni sudovi Arterijska tromboza
Rekurentne venske tromboze
Hronične infektivne i zapaljenske bolesti Tropske bolesti (lajšmanioza, babezioza, hronična Q groznica, tripanozomiaza kruzi – Šagasova bolest)
Nosioci HIV 1/2
Hepatitis B
Hepatitis C
Sifilis
CJD i druge spongiformne encefalopatije
Prionska oboljenja
Malarija
Hronična toksoplazmoza
Hronične autoimune bolesti Hronični ekcem
Кronova bolest
Multipla skleroza
Psorijaza
Vitiligo
Reumatoidni artritis
Sarkoidoza
Sistemski lupus
Trombocitopenija
Rizično ponašanje Visoko rizično seksualno ponašanje
Hronični alkoholizam
Narkomanija
Ostalo Ponovljeni kolapsi pri davanju krvi
Primaoci transplantata

Pri konzumiranju većine lekova, potrebno je da prođe 5 poluživota eliminacije leka iz organizma, da bi se lek eliminisao više od 90% iz krvi. Isto toliko vremena je potrebno da prođe od popijenog leka i davanja krvi, ukoliko je moguće iz zdravsatvenih razloga da osoba bude to vreme bez leka (na primer antihipertenzivnih lekova). Detaljne informacije o razlozima za odlaganje davanja krvi se dobijaju od lekara na lekarskom pregledu.

Izvor: Institut za transfuziju Srbije

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA