Tate neće porodiljsko

Samo oko 300 muškaraca u našoj zemlji odsustvuje s posla radi nege svog deteta. Đukić Dejanović: Cilj jačanje uloge oca u nezi, odgoju i vaspitanju deteta

tata px

Foto: Pixabay

Tate u Srbiji još nisu spremne da preuzmu na sebe brigu o potomstvu, bar tako pokazuju nezvanični podaci. Tek oko 300 njih trenutno je posao zamenilo za promenu pelena, borbu sa grčevima i prvim zubićima. Kada stupi na snagu Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom, znaće se tačan broj očeva koji će posle trećeg meseca, odnosno po isteku porodiljskog bolovanja majke, negovati svoje naslednike.

Nisu naši očevi zatrovani predrasudama, niti opterećeni stereotipima, već im u prilog ne ide procedura. Naime, da bi otac koristio svoja prava predviđena zakonom, on mora da bude u radnom odnosu, da je majka sprečena da se stara o detetu ili ga je napustila.

– Po dostupnim podacima, ali i prema rezultatima koji proizilaze iz našeg istraživanja o usklađivanju rada i roditeljstva, zaista mali broj očeva koristi zakonom omogućeno pravo na odsustvo radi nege deteta – kaže Slavica Đukić Dejanović, ministar bez portfelja zadužena za demografiju u populacionu politiku. – Razlog leži, između ostalog i u kulturološkim obrascima koji u našoj zemlji preovlađuju, a po kojima je majka ta koja je odgovorna za brigu o detetu.

Cilj našeg kabineta jeste jačanje partnerskih odnosa unutar porodice i jačanje uloge oca u nezi, odgoju i vaspitanju deteta, a on je predviđen i novom strategijom za podsticanje rađanja.

Novim zakonskim rešenjima odnos prema roditeljstvu se polako menja i postavlja muškarca u nove društvene okvire, ali su njegovi efekti još uvek veoma slabi.

RAD POD PRITISKOM

POSTOJE zemlje u kojima se blagonaklono gleda na one koji su se odlučili da uzmu porodiljsko odsustvo. Primera radi, u Švedskoj se to čak upisuje i u biografiju i uvažava kao prednost kada se traži neki drugi posao. Švedska je još 1974. godine uvela “roditeljsko” odsustvo umesto “materinskog”. Smatra se da je muškarac koji provede više od 60 dana sam sa detetom idealan kandidat za rad pod pritiskom i stresom.

– U 2017. godini, preko Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda, naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi nege deteta koristilo je 79 očeva, što je za 10 više nego u 2016. godini, kada je ovo odsustvo koristilo 69 očeva – kaže Nataša Stanisavljević, gradski sekretar za socijalnu zaštitu. – Od početka 2018. do danas podneto je 10 zahteva.

Pravo na ovo odsustvo traje od isteka porodiljskog odsustva, odnosno od trećeg meseca do navršenih 365 dana od rođenja deteta, za prvo i drugo dete, ili dve godine za treće, četvrto i svako naredno dete. Ovo pravo može koristiti jedan od roditelja, na osnovu međusobnog dogovora. Kada otac preuzima odsustvo, podnosi poslodavcu zahtev uz koji prilaže izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (doznaku), međusobni dogovor supružnika u pisanoj formi i potvrdu izdatu od strane supruginog poslodavca u kojoj se navodi period u kojem je supruga koristila porodiljsko odsustvo i odsustvo s rada radi nege deteta i kada je počela da radi.

– Na osnovu podnetog zahteva i navedene dokumentacije, poslodavac donosi rešenje kojim odobrava zaposlenom odsustvo s rada u traženom periodu i dostavlja Sekretarijatu za socijalnu zaštitu zahtev za naknadu zarade, sa propisanom dokumentacijom – kaže Stanisavljevićeva. – Uslov za ostvarivanje prava na odsustvo radi nege deteta oca je da je majka deteta u radnom odnosu. Otac može da koristi pravo na ovo odsustvo i kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest…).

Roditelji odsustvo mogu da koriste naizmenično.

Novosti

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA

moj pedijatar instagram