E, baš neću

Negativizam je iracionalna sklonost deteta da se ponaša suprotno od očekivanog ili traženog.

„Prkosno razdoblje“ ili „Nemogući dvogodišnjaci“

Najveći problem ovog perioda su negativna očekivanja roditelja, koja su proizašla iz staromodnih načela psihologije i raznih medija. Suprotno tome, pokušajte da gledate na sve veću nezavisnost svog deteta kao na poklon, kao na priliku za učenje, a ne kao ...

Zbog čega deca vole ponavljanja?

Ponavljanje iste priče, pesmice koju im pričate ili crtaća koji gledaju jedna je od faza u razvoju deteta koja je najizraženija od druge do četvrte godine. Sa dve godine dete intenzivnije razvija svoj govor pa samim tim razvija i veštine kojima sve bolje ...