Učite decu da tragaju za lepotom

"Lepota će spasiti svet!" kazao je Dostojevski. Kada bi vas pitali da se setite nekog trenutka u kojem ste bili zadivljeni pred lepotom nečega, koji biste trenutak izabrali?  Zastanite pre nego što nastavite da čitate ovo i prisetite se nekog takvog tren...