Mama, nosi me!

Decu koju roditelji nose u naručju ređe boli stomačić, otpornija su na bolesti i izrastaju u srećne i pokretne ljude, pune inicijative, koji ispoljavaju veliko interesovanje prema životu.