Vaške – dosadna napast

U poslednje vreme veoma se često susrećemo sa jednim gotovo zaboravljenim problemom zvanim VAŠKE. Epidemije su češće po vrtićima i jaslicama, a česta situacija je da se javljaju i među školskom decom.

Spremite dete za kolektiv

Novi zadaci ponovo kreću od septembra. Taman ste završili jedan razred, odahnuli, neki od vas su upisali dete u školu te imali dešavanja oko toga, kad, na vrata nam kuca još jedan septembar.