Prirodno jačanje imuniteta za pripremu za vrtić i školu

Kako se polazak u škole i vrtiće bliži, roditelji počinju da strahuju zbog mnogih stvari. Hoće li se dete snaći u kolektivu, da li će mu biti izazovno, hoće li se nastava odvijati normalno ove školske godine, hoće li dete biti otporno ili će se često razb...