Ivančić i sinovi za puls najmlađih sugrađana

U okviru obeležavanja jubileja, 10 godina od pojave Probiotika na našem tržištu, kompanija Ivančić i sinovi se priključila velikoj humanitarnoj akciji ”Bitka za porodilišta” u okviru koje će donirati sredstva za nabavku neophodnih monitora za praćenje vit...

Da virusi i zaraze decu zaobilaze

Kompanija Ivančić i sinovi organizovala je konkurs sa temom ProbioKid junaci. Deca su crtala ProbioKid junake - svoje viđenje borbe dobrih i loših bakerija.