porodica

Država osniva fond da podrži rađanje!

Nacrt Građanskog zakonika sledeće nedelje, konačno ulazi u javnu rspravu. Potpuna zabrana fizičkog kažnjavanja dece sada je samo jedna od dva alternativna rešenja