Stručni skup o emocionalnoj inteligenciji kao Montesori konceptu

Stručni skup pod nazivom «Dobrobit izražavanja emocija za razvoj deteta, kao Montesori koncept učenja» održava se 26.02.2022. online, na Zoom platformi, u organizaciji Montesori društva Srbija i HappyMamma – Centra za dobrobit porodice.

Danas je više nego ikada jasno da se bez emocionalne inteligencije ne može odgajati zdravo dete. Organizatori su uočili povezanost razvoja EQ i Montesori pedagogije usmerene na razvoj celokupne ličnosti deteta, i tome posvetili ovaj skup.

Predavači su:

  1. Eržebet Bedrosian, spec.predškolske pedagogije, Montesori edukator, predsednica Montesori društva Srbije
  2. Zorana Jolić Marjanović, profesor Filozofskog fakulteta, odsek psihologija, Beograd
  3. Snežana Milanović, dipl fizioterapeut, SI Baby terapeut, Marte Meo terapeut, “Senzorijum” Kabinet za senzornu integraciju i ranu intervenciju, Beograd
  4. Tijana Adamov Ignjatović, osnivač “Žute Patalone” – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator društvene odgovornosti
  5. Tatjana Prokić, psiholog, psihoterapeut, autor programa za razvoj emocionalne inteligencije “EmoMe”, osnivač Centra za dobrobit porodice «HappyMamma»

Teme stručnog skupa su: «Emocionalni razvoj i Montesori pedagogija», «Emocionalna inteligencija – šta je i čemu služi», «Emocionalna regulacija dece sa PSO (poremećaj senzorne obrade) u Montesori okruženju», «Kako odgajati emocionalno zdravo dete u Montesori duhu kod kuće» i «Kako razvijati emocionalnu inteligenciju kod dece»

Za učesnike su predviđene su i atraktivne radionice:

  1. Podsticanje samokontrole i samoregulacije ponašanja u Montesori okruženju
  2. Radost i sreća, bez straha i besa – radionice iz Montesori vrtića
  3. Inicijativa, proaktivnost i učenje na greškama – principi razvoja samomotivacije kod dece i mladih
  4. Podsticanje empatije i društveno odgovornog ponašanja u svakodnevnom životu dece i mladih

Montesori društvo Srbije osnovano je 2004. godine i usmereno je na popularizaciju ideja Marije Montesori u radu sa predškolskom i školskom decom, organizovanje stručnog usavršavanja montesori vaspitača, pedagoga i drugog stručnog kadra, koordinisanje i sinhronizovanje akcija postojećih Montesori vrtića u Srbiji i povezivanje sa montesori asocijacijama u svetu.

Centar za dobrobit porodice Happymamma je mesto odakle se pruža podrška svima koji se bave decom i čiji je cilj da doprinesu bezbrižnom dečjem odrastanju.

Prijave za učešće i pitanja medija: Montesori društvo Srbije

Kontakt osoba: Eržebet Bedrosian, tel.: +381 (0)63 8886 938, email: bedrosian.erzebet@gmail.com

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA