Razvojne promene

Roditelji sa nestrpljenjem očekuju svaki novi pokret svoje bebe, ali to najčešće pasivno posmatraju iz straha da će je povrediti ili neznanja koliko je bebi potrebna njihiva pomoć da bi savladala određenu aktivnost

razvojne promene

Foto: Flickr

U najranijem uzrastu, do navršenog  trećeg meseca na stimulaciju dobijamo refleksni odgovor, ali kako dete sazreva i uvežbava pokrete, ubrzo prepoznaje šta od njega očekujemo i počinje da odgovara.

Najbolji uvod u vežbanje je  masaža. Preporuka je da se vežbe sprovode svakodnevno, u trajanju od 15-30 minuta nekim ustaljenim ritmom, pre kupanja ili pre povijanja, poštujući bebino raspoloženje. Ako tokom vežbi primetite promenu u ponašanju deteta, vežbe treba svakako prekinuti.

Prema uzrastu deteta praćenjem njegovog psihomotornog razvoja prilagođavaćemo i program vežbi. Iako se ne mogu povući neke jasne granice, u prvoj godini života možemo da izdvojimo četiri perioda:

– od rođenja do tri meseca: vežbe u ovom periodu imaju za cilj opuštanje, naročito ruku i nogu

– od trećeg do šestog meseca: aktiviranje i jačanje pojedinih grupa mišića (vrata, leđa,  stomaka, ruku, nogu)

– od šestog do devetog meseca: vežbe za jačanje mišića čitavog tela, stabilnost u  sedećem položaju, puzanje i uspravljanje

– od devetog do dvanaestog meseca: učvršćivanje stojećeg položaja i priprema za hod

Redosled pojave aktivnosti je isti kod sve dece, ali vreme njihovog javljanja nije što zavisi od individualnih razlika, spoljašnjih stimulansa kojima je beba izložena, kao i angažovanja roditelja, pa se ne treba striktno držati prethodne podele prema uzrastu. Takođe  ne treba porediti trenutne mogućnosti svog deteta sa njegovim vršnjacima jer to može da poveća očekivanja roditelja ili da ih obeshrabri i da odustanu od vežbanja sa bebom.

Snezana MilanovićAutor: Snežana Milanović

diplomirani fizioterapeut, senzorno-integracijski pedagog, SI Baby terapeut, MarteMeo Therapist/Colleague Trainer, licencirani instruktor IAIM masaže beba i MISP masaže dece.

Osnivač „Centra za korektivnu gimnastiku“ 1997 i suosnivač Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju „Senzorijum“ 2017 u Beogradu. Stručni saradnik časopisa Moj pedijatar i Zdravo dete, brojnih portala namenjenih roditeljstvu i zdravom odrastanju beba i dece. Stručni saradnik časopisa Pedijatar dijagnostičko-terapijske preporuke.

Kontakt: milanovic.fizio@gmail.com

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA