Poremećaji izgovora i ortodontske anomalije

Da bi izgovor glasova bio pravilan potrebno je da i periferni organi budu pravilno razvijeni. Kod neke dece dolazi do devijacije vilice, tvrdog nepca i zuba. Uzroci mogu biti nasledni i stečeni.

Foto> Pixabay

U anomalije vilice ulaze: protruzija, progenija, otvoren zagriz, ukršten zagriz, dijastema, a anomalije vilice i nepca su rascep usana i nepca i visoko (tvrdo) nepce.

Protruzija je isturenost gornje vilice, nedostatak okluzije zuba i preterana udaljenost gornjih sekutića  tako da dolazi do artikulacionih poremećaja. Uglavnom protruzija nastaje ako dete dugo sisa prst, cuclu iIi usled adenoidne vegetacije. Javljaju se omisije, supstitucije i distorzije glasova.

Progenija je isturenost donje vilice. Nema okluzije zuba. Razmaknute vilice otežavaju artikulacione pokrete jezika

Otvoren zagriz ako je posledica loših navika je najlakši oblik. Odvikavanjem od loše navike nepravilnost može spontano nestati. Ukoliko dete i dalje zadrži lošu naviku sisanja i posle treće godine biće potrebna ortodontska intervencija. Najlakši oblik otvorenog zagriza je otvoren zagriz usled loših navika: sisanja prsta, cucle, a javljaju se u najranijem uzrastu.

Ukršten zagriz može biti jednostran ili obostran. Svi glasovi  su normalno razvijeni ali je narušen njihov kvalitet.

Diastema je razmak između zuba i to prvih gornjih sekutića. Kada se izgovaraju visoko frekventni glasovi s,š, ili c vazdušna struja prolazi kroz tesnac pojačavajući šumove .Značajnu ulogu ima nasleđe i frenulum gornje usne. Poremećaj glasova koji nastaje kod razmaka naziva se interdentalni sigmatizam.

Korekcija zahteva:

– nošenje proteze

– logopedska (razvoj auditivne percepcije i diskriminacije vežbe govornih organa-logomotorika,,korekcija izgovora glasova).

Ortodontske anomalije uzrokuju tipove sigmatizma frikativa i afrikata (s,z,c,č,ć,ž,đ,š).

Potrebno je da roditelji na vreme prepoznaju problem I  obrate se logopedu za stručnu pomoć.

 

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari


Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA