Poremećaj sposobnosti čitanja: Disleksija

Disleksija je poremećaj sposobnosti čitanja ili razumevaja pročitanog, dok je senzorna sposobnost očuvana. Javlja se u najranijem detinjstvu i otkriva se u ranom školskom uzrastu, kada dete počne da čita i piše. Inteligencija te dece je prosečna, nadprosečna sa izraženim kreativnim sklonostima.

Foto: Phildowsing/flickr

KOJI JE OSNOVNI PROBLEM? 

Disleksija se ne uoči na vreme. Roditelji i učitelji primećuju da dete teže savlađuje tehniku čitanja. Tada počinju da misle da je dete lenjo. Takav stav uglavnom se nastavlja u drugom i u trećem razredu.

Dete postaje nervoznije, motivacija slabi, pritisak roditelja postaje sve veći, škola postaje napor. Dete gubi poverenje u sebe, u ljude. Ali to treba da bude prošlost.

Ako posumnjate da dete ima poremećaj čitanja ili teškoću u savladavanju modela čitanja treba da potražite stručno mišljenje logopeda. Dijagnostika mora da bude detaljna i da se dete prati.

Važno je objasniti detetu, roditeljima i učiteljima problem. Biti mu podrška, motivisati ga i hrabriti.

SIMPTOMI DISLEKSIJE

Deta sa disleksijom :

 • zamenjuje ili izostavlja slova

 • menja redosled slova ili slogova u reči

 • izostavlja ili dodaje neke reči

 • često zamenjuje vokale unutar reči

 • odvojeno čita slovo po slovo

 • nemogućnost dovođenja u vezu štampanog i pisanog slova.

 • preskakanje redova

 • rukopis mu je neuredan i nerazumljiv

Zavisno od oblika i nivoa disleksije, dete mora da ima sve ili samo neke od navedenih simptoma. Neki od ovih simptoma se mogu javiti i kod dece koja nemaju disleksiju i to ume da zbuni roditelje i učitelje.

Važno je razlikovati decu koja imaju prolazne teškoće u čitanju i pisanju i decu koja imaju trajne teškoće (disleksiju ).

Takođe imamo i decu koja imaju smanjene intelektuaklne sposobnosti tako da njihove teškoće u čitanju i pisanju nisu disleksija.

Za decu sa disleksijom vrlo je bitna komunikacija i podrška škole i porodice.

Disleksija neće od svakog disleksičara učiniti genija.  Za njih je bitno da znaju da to što imaju teškoće s čitanjem pisanjem, izgovaranjem ili matematikom ne znači da su nisu dovoljno dobri.

Disleksičari su veoma radoznali, razmišljaju u slikama a ne u rečima, intuitivni su i oštroumni, imaju živahnu maštu.

Bitno je da se disleksija prepozna i da ove sposobnosti roditelji i učitelji ne  unište svojim zahtevima.

Svi koji rade sa decom treba da pronađu one puteve koji  im omogućavaju  da savladaju poteškoće “

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

 1. sejla says:

  Moje dijete je drugi razred i ima 7 god. Apsolutno nije bio pripremljen za školu. Tako da smo imali tonu problema s njim. Što se tiče pisanja popravlja se korak po korak a sto se tiče iscitavanja tu me je pozitivno iznenadio jer nismo nikad vježbali a relativno dobro i brzo može da pročita svaki tekst,priču itd


Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA