Poboljšanje kognitivnih sposobnosti dece

Kognitivne sposobnosti dece predstavljaju mentalne procese koji određuju ponašanje deteta. Obuhvataju sposobnost pažnje, pamćenja (kratkoročnog i dugoročnog), odlučivanja, fond znanja, jezik i govor,  način rešavanja problema, planiranje, rasuđivanje, zaključivanje kao i inteligenciju.

Foto: Pixabay

Kognitivne funkcije su najnaprednije kod čoveka, a njihov adekvatan razvoj ima uticaj na kvalitet života, produktivnost i društvo u celini.

Ukoliko je dete nižeg stepena inteligencije i svi ostali kognitivni faktori su obično na nižim nivoima u različitim odnosima. Drugi poremećaji razvoja mogu da budu udruženi sa kognitivnim deficitima. Na razvoj kognitivnih sposobnosti utiču faktori tokom trudnoće, tokom porođaja i posle tokom detinjstva.

DHA omega 3 masne kiseline i značaj u kognitivnom razvoju

DHA je dominantna omega 3 polinezasićena masna kiselina koja se nalazi u mozgu i koja značajno utiče na neurološke funkcije.  DHA (omega 3 kiselina) se brzo nakuplja u mozgu tokom trudnoće i ranog detinstva, a dostupnost utiče na stepen ugradnje DHA u tkiva i ćelije.

Redovan unos DHA dovodi do mnogih pozitivnih fizioloških poboljšanja i pozitivno deluje na ponašanje i kognitivne sposobnosti. U razvijenim društvima optimalna koncentracija DHA u mozgu se održava tokom celog života ishranom i suplementacijom.

Kognitivne sposobnosti se menjaju tokom života u skladu sa razvojem i sazrevanjem mozga.  Mozak je organ bogat mastima koji troši 20% telesne energije a čini samo 2% mase tela. Više od polovine težine mozga čine masti, a posebno je visok sadržaj omega 3 masnih kiselina, zbog čega se smatra da ove kiseline imaju ključnu ulogu u optimalnom razvoju i sazrevanju mozga. Brojne su studije koje pokazuju ključnu ulogu adekvatne ishrane i suplementacije DHA omega-3 masnim kiselinama  u razvoju mozga I mentalnih sposobnosti.

DHA je važna za optimalno neurološko zdravlje tokom čitavog života a poseban značaj ima za razvoj kognitivnih funkcija tokom detinjstva i adolescencije.

Unos DHA je neophodan za postizanje i održavanje koncentracija DHA u mozgu i  optimalnih neuroloških funkcija. Trenutne smernice za dnevni unos DHA zavise od uzrasta, a prosečan unos značajno je niži od preporučenih vrednosti posebno u zemljama u kojima se ne jede dovoljna količina ribe.

Zemlje koje imaju izvore hrane iz vode, reka, jezera i mora imaju u svojoj ishrani više DHA jer jedu veće količine ribe. DHA se nalazi u većim količinama u mikroalgama, masnoj ribi (losos, skuša, sardine i haringe) i ribljem ulju, a ovi proizvodi u ishrani u našoj zemlji su nedovoljno zastupljeni zbog čega je neophodna suplementacija. Preporuka je da se riba jede dva puta nedeljno kako bi se unosila dovoljna količina DHA,  a ako to nije slučaj potrebno je dodati količine kako bi se zadovoljile dnevne potrebe.

DHA u trudnoći i ranom detinjstvu

DHA se tokom trudnoće dobija preko placente, a kasnije iz majčinog mleka,  ukoliko su rezerve kod majke adekvatno popunjenje. Upravo zbog toga se i preporučuje suplementacija majke tokom trudnoće.

DHA je neophodna za rast i sazrevanje mozga odojčeta a veoma je važno da se unose adekvatne količine jer se minimalne količine sintetišu u organizmu.

Deca rođena iz trudnoća u kojima majke unose velike količine ribe ili dodatnu suplementaciju sa DHA pokazala su bolje kognitivne sposobnosti, bolje rezultate u socijalnom i motornom razvoju i veću verbalnu inteligenciju u poređenju sa kontrolnom grupom gde majke nisu uzimale ove suplemente.

DHA redovna suplementacija od najranijeg uzrasta

Korisno je dodavati DHA i kod preterminske dece kao i kod sve dece dojene ili na mlečnoj formuli kao i kasnije kao dodatak ishrane tokom perioda detinjstva. Naglašena je potreba za suplementacijom DHA kako bi se obezbedio optimalan kognitivni razvoj dece.

Niže koncentracije omega 3 masnih kiselina povezane su sa većim brojem problema u ponašanju i učenju.

DHA se preporučuje za primenu od najranijeg detinjstva tokom celog perioda rasta i razvoja, u predškolskom i školskom uzrastu. Ukoliko hrana koja se unosi nije bogata ribom i ukoliko se riba ne jede dva puta nedeljno suplementaciju sa DHA treba sprovesti za svako dete.

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA