Pervazivni razvojni poremećaji

Pervazivni razvojni poremećaji pripadaju poremećajima ranog dečijeg uzrasta, a   karakterišu se  poremećajima verbalne komunikacije, oštećenjem socijalne interakcije i stereoptipnog ponašanja.

poremećaj px

Foto: PIxabay

Prema međunarodnoj klasifikaciji bolesti u pervazivne poremećaje spadaju :

 •  Dečiji autizam
 • Atipični autizam
 • Aspergerov sindrom
 • Rettov sindrom
 • Drugi dezintegrativni  poremećaji u detinjstvu
 • Poremećaj hiperaktivnosti povezan sa intelektualnim teškoćama i stereotipnim pokretima
 • Nespecifični pervanzivn poremećaji

Dečiji autizam je složen razvojni poremećaj koji se  karakteriše sa  slabom  ili nikakvom socijalnom interakcijom i ograničenim komunikacijskim obrascima ponašanja. Javlja se u tokom prve tri godine  života.

U populaciji dečaka ovaj poremećaj je 4 puta  češći nego kod devojčica.

Uzrok nastanka

Iako je područje autizma veoma razvijeno, tačan uzrok je još uvek nepoznat. Stanje autizma ima veze sa biohemijskim i neurološkim promenama na mozgu, ali se ne zna odakle te promene potiču.

Simptomi  autizma

 • nedostatak želje za komunikacijom
 • teškoće u govoru ili sporiji razvoj govora
 • oskudna neverbalna komunikacija ,uključijući kontakt očima,gestove i govor tela
 • nekada se razvije govor ,deca su pričljiva,ali ne postoji istinska dvosmerna razmena između deteta i sagovornika
 • često su prisutne eholalije
 • ne odazivaju se na ime
 • u ponašanju je izraženo hodanje u krug i na prstima,klate se,igraju se sami sa sobom
 • igra je stereotipna
 • ne održava kontakt pogledom
 • imaju problem sa apstraktnim mišljenjem

Aspergerov sindrom se karakteriše poteškoćama u društvenoj interakciji i ograničenim,stereotipnim interesima i aktivnostima.Razlikuje se od autizma jer kod njega nema zastoja u komunikativnom i kognitivnom razvoju. Deca sa Aspergerovim sindromomo nisu povučena u društvu, prilaze drugima. Aspergerov sindrom  se može javiti kasnije nego autizam te se dijagnoza postavlja između 5.i 9.godine

Atipični autizam se javlja nakon treće godine života .Nedostaje poremećaj u jednoj ili dve sfere koje su potrebne za dijagnostikovanje autizma. Najčešće se razvija kod osoba sa teškim specifičnim razvojnim poremećajima receptivnog govora.

Rettov sindrom  se javlja  se na uzrastu od 7-18 meseci života.Klinička slika obuhvata stečenu mikrocefaliju,gubitak komunikacije i voljne funkcije šake,pojavu stereotipnih pokreta,različita autistična obeležja.Česte su i epizode hiperventilacije.

Stadijum razvoja poremećaja

 • Rani stadijum stagnacije počinje između 6. i 18. meseca
 • Stadijum brze destrukcije počinje na uzrastu između 1. i 3. godine života
 • Pseudostacionarni stadijum počinje na uzrastu od ktraja 2. do kraja 10.godine
 • Stadijum kasne motorne deterioracije  počinje posle 10 . godine i traje godinama.

Lečenje : terapija lekovima, defektološki tretman kao i psihološko savetovanje i podrška porodici.

Dezintegrativni poremećaj u detinjstvu nastaje oko 3-4 godihne života.Događa se fizičko i psihičko nazadovanje.Uzrok je često nepoznat .

Poremećaj hiperaktivnosti povezan sa intelektualnim teškoćama i stereotipnim pokretima – u prvom planu je naglašeno hiperkinetsko ponašanje: motorni nemir,impulsivnost,slaba pažnja,stereotipije nisu toliko naglašene kao u autizmu,ponekad ga je teško diferencirati od autistične kliničke slike.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA