Menar akademija

Škola mentalne aritmetike MENAR Akademija osnovana je sa ciljem da deci ponudimo jedan krajnje koristan i kvalitetan program koji je u upotrebi u preko 50 zemalja širom naše planete.

Menar program mentalne aritmetike, na kojem je zasnovana škola , potiče sa dalekog istoka i pomaže deci da razviju svoje potencijale i kapacitete do maksimuma, da na jedan zabavan i zanimljiv način otključaju beskonačne mogućnosti svog uma.

Menar Akademija koristi napredne tehnike mentalne aritmetike za pravilan mentalni razvoj i što je još važnije, celokupan razvoj mozga. Razlog iz kog je matematika odabrana jeste njena specifična stimulacija i razvijanje onih oblasti mozga koje su ključne za ispravan razvoj učenja. Program predstavlja vizuelno-prostorno sredstvo koje se koristi za kreiranje matematičkih slika u mozgu deteta i koje pomaže razvoju brojnih senzornih puteva odgovornih za kreativnost, čitanje, rezonovanje, opažanje, konceptualizaciju kao i za mnoge druge benefite mentalnog razvoja. Poboljšava se način na koji dete sluša, obrađuje i razumeva informacije; zamišlja i stvara određene predstave; prepoznaje detalje; obavlja određene radnje i rešava probleme…

 Škola Menar Akademija namenjena je deci uzrasta od 4. do 12. godina, jer se u tom periodu dječiji mozak najviše razvija. Program rada zasniva se na korišćenju abakusa (računaljke), koja ima za cilj da aktivira obe moždane hemisfere. Kako učenik napreduje po određenim nivoima, polako se oslobađa pomoći abakusa i uči kako da izvodi brze i precizne mentalne proračune bez upotrebe abakusa ili bilo kakvog pomagala. Ovu sposobnost deca zadržavaju jednom zauvek i ona im ostaje tokom celog života. Međutim, brzo mentalno računanje je samo jedna od veština koju deca savlađuju.

Polaznici škole Menar Akademija posebno razvijaju sledeće veštine i sposobnosti:

·    brzo računanje

·    izuzetna koncentracija i pažnja

·    odlična memorija, razvijeni refleksi i predusretljivost

·    fotografsko pamćenje

·    analitičko i logičko razmišljenje

·    razvijene mentalne sposobnosti i povećanje inteligencije

·    razvijena čula vida, sluha i dodira

·    povećanu kreativnost, poboljšanu maštu i sposobnost vizuelizacije.

     Za naše menar genijalce pokrenuli smo program BRZOG ČITANJA I EFIKASNOG UČENJA koji obuhvala brzo čitanje, tehnike pamćenja i mape uma.

  • Program se realizuje 2x nedeljno u vremenskom perodu od 9 meseci.
  • Program je organizovan tako da se na svakom času obnavlja 40% prethodno usvojenih tehnika, a uči 60% novih koje se nadovezuju.
  • Tokom svakog časa dete usvaja ponešto iz različitih oblasti, što nudi jedan dinamičan i kreativan pristup usvajanju tehnika, a odmah po početku kursa tehnike vežba na svojoj literaturi, te nakon kratkog vremena može i samostalno kod kuće da ih koristi i uvežbava dok u isto vreme obavlja zadatke vezane za školu.

  • Ovakav pristup se pokazao kao mnogo delotvorniji od kurseva samih tehnika, pa tek onda učenja kako da se upotrebi na sopstvenom materijalu. Takva vrsta kurseva na kojima dete mora prvo da nauči i savlada sve tehnike, koristeći tekstove odabrane od strane predavača, a ne svoje lične literature, samo odgađa period osamostaljivanja s jedne strane, a sa druge daje detetu više obaveza umesto da mu skraćuje vreme.

Više informacija o Menar akademiji možete pročitati ovde  www.menar.rs i www.genijalci.rs

Kontakt 060/6055-855 Dusica.

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA