Kifoza (vežbe -foto prikaz)

Kifoza ili pogrbljenost je povećana krivina kičmenog stuba u grudnom delu, ali može da se javi i na drugim delovima kičme. Posebno je uočljiva u sedećem položaju i prati je povijenost ramena u napred. Često je posledica naglog rasta kao i nepravilnog sedenja kod dece koja imaju slabe mišiće stomaka i leđa.

U većini slučajeva je to očigledno, dete je savijeno kao kifla (kifoza). Međutim, ne radi se uvek o već formiranom deformitetu. Ako  dete može da zauzme pravilan položaj i pri tom se kičma ispravi u pitanju je samo loše držanje koje takođe treba na vreme korigovati da ne bi došlo do ozbiljnih i trajnih promena na koštano – mišićnom sistemu.

Najmanje jednom mesečno, a ako problem već postoji, svake nedelje treba pažljivo pogledati dete. Dobar način za proveru položaja kičme je i prislanjanje leđa o zid. Ako dete ne može da se čitavim leđima nasloni na zid to znači da nije u pitanju samo loše držanje tela već se radi o deformitetu kičme koji se naziva kifoza.

Pogrbljena leđa su najuočljiviji znak, glava je pomerena unapred, ramena takođe uz uvučene grudi. Stomak je opušten i ispupčen a lopatice su odvojene od leđa. Kolena su malo savijena i pomerena unapred i sve to prati najčešće neki od deformiteta stopala.

Ako roditelji imaju deformitet kičmenog stuba po neki istraživanjima mogućnost nasleđa je osam puta veća.

Najkritičniji period za pojavu i razvoj deformiteta kičmenog stuba je pubertet. Tada deca  naglo rastu, dolazi do velikih hormonalnih promena u organizmu koje utiču i na koštano mišićni sistem, tonus mišića koji nas održava u uspravnom položaju privremeno opada što takođe može da bude uzrok lošem držanju i pojavi deformiteta. Deca tog uzrasta su dosta opterećena školskim i vanškolskim obavezama što ih fizički iscrpljuje.

Lečenje

Lakši oblici kifoze i kifotočno loše držanje se uspešno koriguju korektivnim vežbama. Kao dopuna preporučuje se plivanje i neki sportovi koji ne potenciraju već postojeći deformitet pa zato treba svakako konsultovati stručnjake u vezi sportskih aktivnosti.

Kada se nakon uočenih nepravilnosti utvrdi deformitet kičmenog stuba dete se upućuje na korektivnu gimnastiku. To su terapijske vežbe koje imaju za cilj ponovno uspostavljanje narušene ravnoteže između koštano zglobnog sistema i mišića. Ukoliko to nije moguće u potpunosti, treba sprečiti dalju progresiju deformiteta. Korigovanje deformiteta kičmenog stuba je dugotrajan proces koji zahteva veliko angažovanje kako medicinskih radnika tako i deteta i njegovih roditelja. Samo dobro odabran I u potpunosti primenjen kineziterapijski program vežbi daje mogućnost da se deformitet zaustavi i koriguje delimično ili u potpunosti.

Pored ciljanih korektivnih vežbi, korekcija stava je izuzetno važna u sklopu uspešnog lečenja kifoze i kifotičnog lošeg držanja. Usvajanjem pravilnog držanja trajno zadržavamo uspešno korigovan deformitet.

Cij lečenja je zaustavljanje dalje progresije deformiteta koji može ozbiljno da ugrozi rad unutrašnjih organa smeštenih u grudnom košu, pre svega srca i pluća. Posledice mogu biti smanjeni kapacitet pluća koji dovodi do oteženog disanja pri naporu i pojavi raznih smetnji u normalnom funkcionisanju ovog vitalnog organa. Srce takođe trpi određene posledice promenom oblika grudnog koša.

Ovde možete pogledati foto prikaz korektivnih vežbi za kifozu i kifotično držanje

Snezana MilanovićAutor: Snežana Milanović

diplomirani fizioterapeut, senzorno-integracijski pedagog, SI Baby terapeut, MarteMeo Therapist/Colleague Trainer, licencirani instruktor IAIM masaže beba i MISP masaže dece.

Osnivač „Centra za korektivnu gimnastiku“ 1997 i suosnivač Kabineta za senzornu integraciju i ranu intervenciju „Senzorijum“ 2017 u Beogradu. Stručni saradnik časopisa Moj pedijatar i Zdravo dete, brojnih portala namenjenih roditeljstvu i zdravom odrastanju beba i dece. Stručni saradnik časopisa Pedijatar dijagnostičko-terapijske preporuke.

Kontakt: milanovic.fizio@gmail.com

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA