Kako se ličnost razvija u detinjstvu?

Ličnost određuje ko smo mi – kako reagujemo na situacije, koliko dobro podnosimo pritisak i na koji način doživljavamo svet oko sebe.

Foto: Pexels

Ona nastaje i razvija se interakcijom socijalnih uticaja i biološkog sazrevanja. Od trenutka kada se bebe rode, spremne su da ubrzano uče i u tome brilijiraju. Kako su roditelji prve osobe sa kojima imaju kontakt, bebe primarno uče od njih i usvajaju njihov obrazac ponašanja.

Iako genetika igra veliku ulogu u formiranju ličnosti, iskustva koja doživljavamo su podjednako važna, a životna sredina nastavlja da vrši moćan uticaj na ponašanje tokom čitavog života.

U prvih 5 godina života, dečiji mozak se razvija brže nego tokom ostatka života. Kako se zapravo ličnost razvija u detinjstvu i šta sve utiče na njeno formiranje? Pročitajte.

Uticaj socijalne interakcije kod dece na razvoj ličnosti

Tri su perspektive koje obliku razvoj ličnosti. Prva je okruženje u kojem dete živi i činjenica da li mu to okruženje pruža ispunjenje esencijalnih potreba kao što su hrana, voda i sigurnost.

Druga perspektiva je biološko sazrevanje u kojem se razvijaju socijalne i emocionalne kompetencije, na čijim temeljima leže karakteristike individualne ličnosti.

Predstava dece o sebi i socijalnom svetu je treća perspektiva koju je potrebno sagledati dok se ličnost deteta formira.

Ipak, sve tri perspektive koje smo naveli su u direktnoj vezi sa odnosima koje dete ima dok odrasta.

Tokom perioda školovanja uniforme su potrebne kako bi izbrisale socijalne razlike između đaka i stvorile osećaj pripadnosti jednoj jedinstvenoj grupi. Jedan od aspekata ideje uniformisanja je uticanje na dečije odnose, jer dečiji odnosi utiču na sve faze njihovog razvoja.

Istraživanja su pokazala da đačke uniforme imaju uticaj na njihovo identiet, učenje, ponašanje i nenasilnost.

I pored toga što mnogi kritičari danas smatraju da uniforme guše ličnost i kreativni izraz, školarci (tamo gde se uniforme nose) vole svoju uniformu, a u nekim studijama mnogi učenici su izjavili da ih dani kada su bez uniforme uznemiravaju, jer moraju da se usklade sa onim što se smatra normom.

Photo by Helena Lopes from Pexels

Upravo nošenje odeće koja se ne smatra društvenom normom može izazvati nasilno ponašanje među vršnjacima. Takvi konfliktni odnosi često rezultiraju pojavom delikvencije u kasnijem dobu.

Kroz društvene odnose vaše dete uči vitalne informacije o svetu. Pošto u potpunosti zavise od roditelja tokom ranog detinjstva, roditelji svojim primereom ukazati moraju ukazati deci na jasnu razliku između prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja.

Asocijativno pamćenje dece i modifikovanje ponašanja

Deca u početku stvaraju asocijatovno pamćenje, razvijajući asocijacije između stvari u svom okruženju i potencijalnih posledica i nagrada koje ono donosi. Odojčad brzo povezuju flašicu sa hranom, pa iščekuju obrok svaki put kada je ugledaju.

Uzevši to u obzir, kao roditelji možete oblikovati ponašanje deteta sistemom nagrade i kazne. Kada neko ponašanje bude kažnjeno, manje je verovatno da će se ono ponoviti. I obrnuto – nagrađivanje ponašanja stimuliše ponavljanje istog.

Sa druge strane, vaše ponašanje treba da bude najveći uzor mališanu jer deca mnogo nauče posmatrajući roditelje, braću ili sestre. U kasnijem periodu detinjstva se ugledaju na ponašanje vršnjaka, a čak mogu usvojiti i ponašanje koje primećuju na televiziji, video igrama i internetu.

Budući da je opservaciono učenje tako moćno, krucijalno je izložiti dete onom ponašanju kakvo želite da usvoji.

Uticaj iskustava na formiranje ličnosti

Pored svakodnevnog učenja mališana pukim posmatranjem okoline, postoji čitav niz iskustava koja mogu igrati glavnu ulogu u oblikovanju ličnosti deteta.

Deca odgajana u zdravom okruženju mogla bi biti sigurnija, samopouzdanija i sposobnija da se nose sa kasnijim izazovima, dok bi deca koja se odgajaju u manje zdravom ili toksičnom okruženju, mogla da se osećaju teskobno i nesposobno da se nose sa životnim poteškoćama.

Iako se mališani prvo susreću sa roditeljima, njihova iskustva se brzo proširuju na igrališta, školu i komšiluk. Pošto deca provode mnogo vremena u interakciji sa vršnjacima, ni ne treba da čudi činjenica da druga deca imaju veliki uticaj na detetovu psihu, pa samim tim i ličnost.

Ova socijalna iskustva oblikuju društvene vrednosti deteta, kako na pozitivan tako i na negativan način. Kao što smo već pomenuli, nasilje može imati izuzetno štetan uticaj na detetovu ličnost koja će se odraziti na adolescentno i starije doba.

Kada sumiramo sve navedeno, možemo uvideti da je ličnost individue uslovljena genetikom, uticajem spoljašne sredine i iskustvima koje doživi u detinjstvu. Ukoliko ste roditelj, vodite računa prvenstveno o sebi i  sopstvenom ponašanju, jer ukoliko ste vi fizički, mentalno i emocionalno jaki, onda stvarate čvrste temelje za formiranje zdrave ličnosti vašeg deteta.

Dragan Antić

Autor: Dragan Antić

fb email

Bloger i urednik većeg broj internet portal. Istražuje razne oblasti, sa posebnim fokusom na teme vezane za roditeljstvo i vaspitanje dece. Voli da čita klasičnu književnost, veliki ljubitelj kinematografije, a najviše uživa u vremenu koje provodi sa svojom porodicom.

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA