Kada je vreme da potražite pomoć logopeda?

Govor se uči od rođenja. Da bi dete savladalo govor potrebno je da postoji organska osnova za razvoj govora,a to znači: dobar sluh, normalna inteligencija, govorna dobra motorika.

logoped

Nepravilan izgovor pojedinih glasova (dislalija), mucanje, problem sa čitanjem i pisanjem često zbunjuju roditelje koji se pitaju “Kada potražiti pomoć logopeda?”

Već u prvim mesecima života roditelj treba da  osluškuje svoje dete. Prva reč je važna jer se često i naziva prva progovorena  reč. Do osmog meseca dete treba da reaguje na govorni podsticaj. Kada dete bude sposobno da izgovora veći broj reči sa određenim značenjem ,shvatiće da se te dve reči u govoru mogu povezati (mama,daj), (mama,voda)..U početku te reči nisu potpune, ali su dovoljno jasne i za okolinu razumljive.

Govor se ne nasleđjuje, ali se nasleđuje konstitucija govornog mehanizma. Usled stalnog uticaja porodice i sredine u kojoj raste dete prihvata jezički model  ponašanja. Ako neko u porodici  vrska, zamenjuje glasove, govori nazalno i dete će imitirati taj govor. Znači detetu treba pružiti dobar govorni model. Učiti ga da oponaša akcije, birati slikovnice bez mnogo detalja, čitati detetu i postavljati pitanja:”Šta  je ovo”?

Na šta roditelji da obrate pažnju?

Tokom prve dve godine roditelji treba da stimulišu dete na izgovorene samoglasnike i kombinaciju suglasnika sa samoglasnicima.

Deci od druge do četvrte godine treba se obraćati jednostavnim i jasnim rečenicama, ali i postepeno proširivati rečnik sa pravilnim gramatičkim oblicima. Dati im mogućnost da što više prepričavaju događaje tog ili prethodnog dana. Na uzrastu od tri i tri i po godine moraju pravilno da izgovaraju glasove: p, b, t, d, k, g, m, n, f, v, h, l, a, e, i,  o, u, a glasove s, z, c, š, ž, č, ć, dz, r, lj, nj đ  može tolerisati i do pete godine.

Ako roditelj primeti  druge problem u govoru  (mucanje, brzopletost, nedovoljno razvijenu rečenicu) treba što pre reagovati. Ako je dete malo za logopedski tretman roditelji dobijaju korisne savete šta da čine i kako da pomognu svom detetu. Na ovom uzrastu treba da obrate pažnju pored izgovora glasova i na razumevanje svog deteta,na rečenicu.

Kod predškolskog deteta veoma je važno ispitati orjentaciju u prostoru, odnos levo-desno, izoštrenost fine motorike, glasovnu analizu i sintezu, pojam broja, boje …Ne čekati da problem sam od sebe prođe.

Korisno je da svaka porodica u kojo se rodi dete ima kalendar govorno-jezičkog razvoja dece od rođenja do sedme godine. Ta znanja omogučiće roditeljima da osiguraju deci najbolji početak razvoja govora i jezika  i da ako se pojavi potreba na vreme obrate stručnjaku.

Često se u praksi susrećemo da roditelji porede svoje dete sa drugim detetom istog kalendarskog uzrasta, a brže je savladalo pravilan izgovor glasova. Ne činite to, svako dete je individua  za sebe, nije kod svakog deteta motorika govornih organa ista, neko dete uspostavi pravilan izgovor glasa R za deset logopedskih  tretmana,a nekom je potrebno mnogo više. Roditelji treba da budu uporni, strpljivi i da za svaki odlazak logopedu pripreme svoje dete. Samo tako- zajedno sa terapeutom rezultati su vidljivi i brzi.

Potražite pomoć na vreme jer- gvozđe se kuje dok je vruće.

Radmila CvorovićAutor: Radmila Čvorović, diplomirani defektolog logoped-fonoped

Bavi se prevencijom, dijagnostikom i tretmanom govora, jezika i glasa kod dece i odraslih (poremećaj artikulacije kod dece, razvojno-jezički problemi (razvojne disfazije), mucanje, tikovi,problem čitanja i pisanja, kašnjenje u progovoranju, difagija –problem sa gutanjem. Specijalnost fonorehabilitacija glasa i govora kod dece i odraslih – disfonija (promuklost),pareze i paralize rekurensa,rad na uspostavljanju glasa nakon operacije na glasnicama Stalno zaposlena u Vojnomedicinskoj akademiji.

Završila Defektološki fakultet u Beogradu , na Odeljenju za fonijatriju Instituta za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije upoznala se i usavršila sve dijagnostičke i terapijske mere kod perifernih i centralnih poremećaja glasa i govora dece i odraslih. Završila kurs “Kognitivna - bihejvioralna terapija u kliničkoj praksi “, kao i edukaciju o primeni Kompjuterizovane analize glasa Vocal Assessment kao i obuku za ugradnju vokalnih proteza, pohađala brojna predavanja ,kongrese i seminare iz logopedije i fonopedije.

Autor je i koautor dosta radova vezanih za govorno-jezičke poremećaje i poremećaje glasa kod dece i odraslih. Stručni je saradnik i autor psihoedukativnih članaka u časopisima „Moj pedijatar“ i „Zdravo dete i kao i na portalu Moj pedijatar

Kontakt: rcvorovic@gmail.com, telefon: 064/263-3464

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA