Istraživanje: Kako majčin miris utiče na mozak bebe

Feromoni majke poboljšavaju sinhronizaciju između mozga bebe i majke, sugerišući njihovu ulogu u razvoju bebinog “socijalnog instinkta” i otvarajući vrata novim terapijskim strategijama za razvojne poremećaje.

Foto: Freepek

To je nalaz nove studije Gijoma Dumasa, profesora medicine na Univerzitetu u Montrealu i neuronaučnika u njegovom povezanom istraživačkom centru dečje bolnice.

Umirujući mirisi

Na hiljade žena traži da se od njihove posteljice naprave pilule – zašto su one dobre?
Mirisi majčinog tela su važni signali za detetov osećaj sigurnosti i društvenog priznanja, ali njihova uloga u društvenom sazrevanju ljudskog mozga je uglavnom nepoznata.

“Koristeći snimke električne aktivnosti mozga, proučavali smo efekat majčinih feromona na društvene interakcije beba sa njihovim majkama, a zatim i sa nepoznatim odraslim osobama sa ili bez mirisa majčinog tela”, rekao je Dumas, docent na Odseku za psihijatriju i zavisnost u UdeM-u.

“Interakcija majke i deteta rezultirala je značajnom sinhronizacijom između dva mozga – više od one između stranca i bebe”, rekao je on. “Međutim, pokazujemo da prisustvo feromona majke može povećati ovu sinhronizaciju u slučajevima stranca i bebe, čak i kada je majka odsutna. To je takođe praćeno većom društvenom odgovornošću, pozitivnom stimulacijom i osećanjem sigurnosti i bliskosti kod bebe.

Dakle, olfaktorni hemijski znaci mogu podržati prenošenje nezrele socijalizacije majke i bebe na život unutar društvenih grupa, dodao je Dumas.

Ljudi su društveni sisari

Za društvene sisare, ključna funkcija veze između majke i deteta je da prilagodi mozak bebe životu u zajednici i da stvori mehanizme za otkrivanje bezbednosti i opasnosti.

Naši daleki rođaci, primati, zavise od pomoći “alomaterinske brige” da odgajaju svoje mlade. Žene moraju da prenesu ovu spoljašnju kontrolnu funkciju na druge odrasle osobe u društvenoj grupi i da im daju bliskost i sigurnost.

Mirisi tela su stoga drevni hemijski signali Homo sapiensa koji pokreću složene neuronske promene čije su funkcije jačanje društvenih veza sa rođacima, povećanje značaja kontekstualnih znakova i označavanje majke i staništa. Mirisi su jedini senzorni znakovi koji mogu predstavljati majku u njenom odsustvu.

Nove terapijske strategije

“Naši rezultati potvrđuju da su inter-cerebralni mehanizmi povezani sa razvojem društvenog mozga deteta i da majčinski feromoni mogu preneti ovaj nezreli društveni instinkt sa veze majke i deteta u druge društvene kontekste, otvarajući tako put ka novim neurohemijskim intervencijama u razvoju poput poremećajia sa socijalnim oštećenjima kao što je autizam”, rekao je Dumas.

“Konkretno, mogli bismo izolovati feromone majke kao sprejeve i koristiti ih za modulaciju socijalne motivacije kod dece”, prenosi Technology.

Dodao je: “Nastavljamo naše istraživanje kako bismo razjasnili biološke mehanizme ovih međumoždanih sinhronija, uključujući snimanje električne aktivnosti mozga bebe u prisustvu više od dve osobe, kao što su roditelji i lekar.”

b92

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA