Hormon rasta: Da li je moje dete nisko?

Za koju decu možemo reći da imaju zastoj u rastu? Kada se ispoljava i koji su uzroci?

Foto> Pixabay

Stručnjaci kažu da normalna telesna visina bar donekle može da nas zaštiti od nekih socijalnih, psihičkih i emotivnih problema u životu. Ali, ne možemo da poreknemo kako postoji dijagnoza niskog rasta. O problemu ovih mališana i hormonu rasta,  razgovarali smo sa dr Slađanom Todorović, endokrinologom na Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta „Dr Vukan Čupić“, na Novom Beogradu.

Za koju decu možemo reći da imaju zastoj u rastu?

– Za decu čija je telesna visina ispod donje granice normale za odgovarajući uzrast i pol. Donja granica normale se čita iz odgovarajućih grafikona i tablica.

Kada se ispoljava zastoj u rastu? Koji su uzroci?

– Zaostajanje u rastu može da se ispolji u bilo kom uzrastu, ali su uzroci različiti. U uzrastu odojčeta i malog deteta, najčešći uzrok je neadekvatna ishrana. Kod većine dece niskog rasta (85-89 odsto), reč je o oblicima normalnog niskog rasta, koji ne pokazuju druge poremećaje zdravlja. U toj grupi se nalaze deca sa porodično niskim rastom, porodično usporenim rastom, ili kombinacijom ta dva činioca.

U patološke uzroke niskog rasta se ubrajaju hronične zapaljenske bolesti creva, celijakija (preosetljivost na gluten), nedostatak hormona štitaste žlezde, različiti hromozomski poremećaji (na primer, Tarnerov ili Daunov sindrom) i druge hronične bolesti. Takođe se izdvaja i grupa dece koja su rođena mala za gestaciono doba, a relativno redak uzrok niskog rasta je nedostatak hormona rasta.

Koja je terapija? Kako se sprovodi i koliko traje?

– Ukoliko je uzrok niskog rasta neodgovarajuća ishrana, onda se ona koriguje. Ako je uzrok celijakija, sprovodi se odgovarajuća dijeta, a ako se radi o nedostatku hormona štitaste žlezde, vrši se njihova nadoknada.

Kod dece sa potvrđenim nedostatkom hormona rasta, dece koja su rođena mala za gestaciono doba i pokazuju zaostajanje u rastu, kao i devojčica sa Tarnerovim sindromom – započinje se terapija hormonom rasta. On se primenjuje u vidu injekcija, koje se daju potkožno, svako veče pred spavanje. Ne kaže se slučajno da «deca rastu dok spavaju». Terapija je dugotrajna, sve do dostizanja zadovoljavajuće telesne visine, ili kada koštana zrelost bude procenjena na šesnaest godina kod dečaka, a četrnaest godina kod devojčica, ili kada brzina rasta bude ispod dva ipo centimetra godišnje.

Kako deluje hormon rasta? Koji su rezultati primene terapije?

– Hormon rasta dovodi do povećanja brzine rasta, popravljanja poremećaja masti u organizmu, povećanja gustine koštanog tkiva, izmene u sastavu tkiva u organizmu – u smislu povećanja mišićne mase u odnosu na masno tkivo, poboljšanja kvaliteta života.

Tokom prve godine terapije, brzina rasta je obično jedan centimetar mesečno, tokom druge godine sedam do osam centimetara, a kasnije je brzina rasta normalna za uzrast.

Osim što hormon rasta podstiče telesnu visinu, da li utiče i na polno sazrevanje?

– Ne. Deca koja dobijaju hormon rasta, ulaze u pubertet u uobičajeno vreme.

Da li je terapija skupa? Ko snosi troškove lečenja?

– Terapija je veoma skupa. Ukoliko kod mališana postoje jasni kriterijumi za započinjanje terapije hormonom rasta, troškove snosi nadležni fond zdravstvenog osiguranja, na preporuku nadležnog dečjeg endokrinologa.

Razlozi za ispitivanje uzroka niskog rasta

Razlozi za neodložno ispitivanje uzroka niskog rasta kod dece su: telesna visina ispod donje granice za uzrast i pol, niska brzina rasta izmerena u periodu od najmanje šest meseci, telesna visina koja nije u skladu sa telesnim visinama roditelja, deca koja su rođena mala za gestaciono doba a posle druge godine nisu dostigla normalu visinu, kao i deca koja u pubertetu ne pokazuju pubertetski skok rasta. Pregledom i osnovnim ispitivanjem, isključuju se češći uzroci niskog rasta. Tek tada se procenjuje lučenje hormona rasta nekim od stimulacionih testova. Za potvrdu dijagnoze nedostatka hormona rasta je potrebno da se tokom dva testa registruje njegova snižena koncentracija.

Vreme za pomoć

Čim roditelji primete da dete počinje da zaostaje u rastu za vršnjacima, treba da se obrate nadležnom pedijatru. Pravilno izmerena telesna visina tokom sistematskih pregleda u dispanzeru, kao i u razmaku od šest meseci od perioda kada primete da dete zaostaje u rastu, daće dovoljno podataka da se zaključi o brzini rasta i eventualnom zaostajanju u rastu. Trebalo bi da se važniji uzroci zaostajanja u rastu otkriju pre polaska deteta u školu!

Yumama

0
Ostavi komentar

Povezani članci

Vesti

Instagram