Generalna skupština UN proglasila pristup čistoj i zdravoj životnoj sredini univerzalnim ljudskim pravom

Sa 161 glasom za i osam uzdržanih, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u četvrtak 28.07.2022. godine istorijsku rezoluciju kojom se pristup čistoj, zdravoj i održivoj životnoj sredini proglašava univerzalnim ljudskim pravom.

Generalni sekretar UN-a António Guterres nazvao je ovaj razvoj događaja „istorijskim“ i izjavio da će „rezolucija pomoći u smanjenju ekoloških nepravdi, umanjitii nedostatke u zaštiti i osnažiti ljude, posebno one koji su u ranjivim situacijama…“ Prema rečima iznetim u saopštenju za štampu UN-a, visoki komesar UN-a Michelle Bachelet podržala je rezoluciju, ali je istakla da „jednostavna afirmacija našeg prava na zdravu životnu sredinu nije dovoljna” i da „države moraju da sprovedu svoje međunarodne obaveze i povećaju svoje napore da to ostvare”.

Tekst rezolucije su prvobitno predstavile Kostarika, Maldivi, Slovenija i Švajcarska u junu 2021. godine, ali ga sada kosponzoriše više od 100 država. Tekst rezolucije tek treba da bude objavljen.

Na ovom mestu važno je napomenuti da je godine 1972. Konferencija Ujedinjenih nacija o životnoj sredini koja je održana u Stokholmu, završena sopstvenom istorijskom deklaracijom,a ujedno je bila I prva koja je postavila pitanja životne sredine u prvi plan međunarodnih briga i označila početak dijaloga između industrijalizovanih zemalja i zemalja u razvoju o vezi koja postoji između ekonomskog rasta, zagađenja vazduha, vode i okeana i blagostanja ljudi širom sveta

Neophodno je istaći, da kao što je i sam generalni sekretar UN naveo , novopriznato pravo biće ključno za rešavanje trostruke planetarne krize.

Da bi bilo jasnije ovde se misli na tri glavne međusobno povezane ekološke pretnje sa kojima se čovečanstvo trenutno suočava, a to su : klimatske promene, zagađenje i gubitak biodiverziteta – , a sve navedeno je pomenuto u tekstu rezolucije.

Bojana BogojevićAutor: Bojana Bogojević

diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, specijalista za pravne aspekte korporativnog upravljanja, ekspert za EU.
Ko-autor je dve stručne knjige i autor više stručnih tekstova i naučnih radova iz oblasti prava i korporativnog upravljanja, aktivna je učesnica na mnogobrojnim domaćim i inostranim naučnim skupovima.

Pohađala je više međunarodnih škola iz oblasti prava i ekonomije. Kao predstavnik civilnog sektora, učestvovala je u izradi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, u izradi Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost sa akcionim planom i u izradi akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti - Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji. Tvorac je bloga o pravu i korporativnom upravljanju i autor tekstova koje je dosada objavilo preko 28 vodećih portala i institucija u zemlji, regionu i inostranstvu Stručni saradnik je nevladine organizacije Centar za mame i web portala Moj pedijatar i Yumama. Deo je organizacije Global Goodwill Ambassador za Srbiju, Predsednika org Luìza Palma

Kontakt: bogojevic_bg@yahoo.com

Podeli:

Komentari

Ostavite komentar (Vaša mail adresa neće biti objavljena)

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Molimo Vas za pitanja pedijatru umesto Komentara koristite našu kontakt formu PITAJTE PEDIJATRA